Contracten voor basisziekenhuiszorg in 2020

Het WZA heeft in 2020 met de zorgverzekeraars voor bijna alle basisverzekeringen een contract afgesloten. 

Met alle basisverzekeringen van CZ, Menzis, VGZ, Eno, ASR, DSW, Caresq en bijna alle basisverzekeringen van Zilveren Kruis krijgt u in het WZA in 2020 de basiszorg volledig vergoed. Uitzondering zijn de budgetpolissen en selectieve polissen van Zilveren Kruis. Met een van deze polissen betaalt u in het WZA ongeveer een kwart van de kosten zelf. 

In het schema hieronder kunt u zien met welke zorgverzekeraars het WZA een contract heeft voor 2020. Onder één verzekeringsconcern vallen meestal verschillende zorgverzekeraars. Kijk voor meer informatie op www.zorgwijzer.nl.

 

Zorgverzekeraar

Contract voor 2020

Zilveren Kruis (onder andere Achmea en De Friesland)

Contract voor 2020

Let op: géén contract voor budgetpolissen en selectieve polissen

CZ  Contract voor 2020
Menzis Contract voor 2020
VGZ Contract voor 2020
Eno (VRZ/Multizorg) Contract voor 2020
ASR Contract voor 2020
DSW Contract voor 2020
Caresq Contract voor 2020

Zelf betalen bij budgetpolissen en selectieve polissen Zilveren Kruis

Met een polis uit dit rijtje kunt u in het WZA voor hoge kosten komen te staan!

  • ZieZo Selectief Polis
  • Zilveren Kruis Basis Budget
  • Zilveren Kruis Basis Budget (ABN)
  • Zilveren Kruis Basis Budget (Rabobank)
  • Principe Polis Budget

Met een van deze polissen krijgt u in 2020 maximaal 75% van de basiszorg vergoed. Voor de andere 25% krijgt u van het ziekenhuis een rekening die u zelf moet betalen. Dit bedrag kan oplopen tot honderden euro’s of meer. Als u gebruik wilt maken van geplande basiszorg in het WZA, bent u dus beter af met een andere zorgpolis.

In een aantal gevallen krijgt u met een budgetpolis of selectieve polis van Zilveren Kruis wél alle kosten vergoed. Dit geldt voor: spoedzorg, verloskundige zorg bij een bevalling, vervolgbehandeling van een zorgtraject dat in 2018 of eerder is gestart, röntgenonderzoek, laboratoriumonderzoek, een scopie of ander onderzoek op aanvraag van de huisarts, een behandeling bij kinderen tot 18 jaar, een verwijzing door een specialist in een ander ziekenhuis (tertiaire verwijzing), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), een behandeling bij een psychiater, bevolkingsonderzoek darmkanker.