Veelgestelde vragen over de zorgnota

Een ziekenhuisnota kan veel vragen oproepen. Hieronder vindt u op de meest gestelde vragen een antwoord en uitleg. 

 

Het ziekenhuis heeft een fikse rekening gestuurd, terwijl ik alleen een gesprekje en een klein onderzoek heb gehad. Hoe kan dat?

De verschillende onderdelen van een behandeling in het ziekenhuis (zoals een gesprek, een onderzoek, medicijnen, een operatie of een opname) worden niet allemaal apart in rekening gebracht, maar worden onder één noemer gebracht, het zgn. DBC-zorgproduct, kortweg DBC. DBC’s zijn zorgpakketten die gebruikelijk zijn bij een bepaalde diagnose. Deze zijn vastgesteld door de overheid. De prijs van een DBC is een gemiddelde van alle zorgkosten bij een bepaalde diagnose. Daarom is het bedrag soms lager dan de werkelijke kosten en soms hoger. 

Laatst had ik een telefoongesprek met mijn arts over mijn behandeling. Hoe zit dat met de kosten?

Vanaf 1 januari 2018 kunt u een belafspraak hebben met uw arts, verpleegkundig specialist of physician assistant in plaats van een afspraak op de polikliniek. Voor een belafspraak wordt hetzelfde in rekening gebracht als voor een polikliniekbezoek. Een belafspraak heeft als voordeel dat u er minder tijd mee kwijt bent. Een belafspraak moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen: het gaat altijd om een vervolgafspraak en inhoudelijk en qua tijdsduur moet het overeenkomen met een polikliniekbezoek. Een verslag van het gesprek wordt opgenomen in uw medisch dossier.

Eind 2016 ben ik bij de chirurg geweest. Ik was toen verzekerd bij X. Voor het einde van het jaar ben ik overgestapt naar zorgverzekeraar Y. Ik moet nog worden geopereerd. Naar wie gaat de rekening nu toe?

Het ziekenhuis stuurt de rekening naar de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van de DBC verzekerd was. Voor de behandeling in 2016 is dat zorgverzekeraar X. Als in 2017 een vervolg-DBC wordt geopend waar de operatie onder valt, gaat de rekening voor die DBC naar zorgverzekeraar Y.

Ik had mijn eerste afspraak in het ziekenhuis in 2016. Na allerlei onderzoeken ben ik in 2017 geopereerd. Nu moet ik eigen risico betalen over 2016 én 2017. Dat vind ik raar. Het is één behandeling en ik moet twee keer betalen.

Het eigen risico dat u moet betalen, is gebaseerd op de startdatum van de DBC. Een DBC kan tussen de 90 en 120 dagen openstaan (er zijn verschillende uitzonderingsregels waardoor een looptijd van de DBC kan wijzigen). De doorlooptijd van een DBC is wettelijk bepaald. Daarna wordt de DBC afgesloten en de rekening opgemaakt. Als u langer onder behandeling blijft voor dezelfde klachten, wordt opnieuw een DBC gestart. De startdatum van de DBC voor de vervolgbehandeling sluit aan op de afsluitdatum van de DBC daarvoor (en is dus niet gelijk aan de datum van uw eerstvolgende ziekenhuisbezoek.) Het is mogelijk dat de startdatum van de vervolg-DBC in een nieuw jaar valt. Als uw behandeling in 2016 is gestart, wordt uw eigen risico van 2016 in rekening gebracht. Wordt u voor dezelfde klachten in 2017 geopereerd en valt de startdatum van de vervolg-DBC in 2017, dan wordt daarvoor het eigen risico voor 2017 berekend.

Bijna een jaar geleden heb ik een onderzoek gehad in het ziekenhuis, maar ik krijg nu pas de rekening. Waarom duurt dat zo lang?

Na het afsluiten van contracten met de zorgverzekeraars moeten ziekenhuizen prijsafspraken maken met de zorgverzekeraars voor de verschillende onderzoeken en behandelingen. Het WZA probeert de onderhan­delingen hierover altijd voor het begin van het nieuwe jaar af te ronden, maar vaak lukt dit pas in de loop van het nieuwe jaar. Om die reden kan het enige tijd duren voor u de rekening ontvangt. De rekening kan namelijk pas worden verstuurd als de prijzen zijn vastgesteld.

Ik belde het ziekenhuis om te weten hoe duur een bepaalde behandeling was. Toen hoorde ik dat van tevoren niet te zeggen is wat de kosten zijn.

Inderdaad is het niet mogelijk om van tevoren te zeggen wat de prijs is van een behande­ling. Uw arts moet eerst een diagnose stellen en bepalen welke zorg u precies nodig hebt. Anders is het onduidelijk om welke DBC het gaat. Zo maakt het bijvoorbeeld veel uit of u wel of niet moet worden opgenomen.