Onze medewerkers werken zo zorgvuldig mogelijk. Toch kunnen we helaas niet altijd voorkómen dat u tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis op de een of andere manier schade ondervindt.

Als patiënt bent u verantwoordelijk voor uw eigendommen, daarom adviseren wij onze patiënten om uw waardevolle spullen voor een opname thuis te laten, zoals veel geld, sieraden of waardevolle papieren. Het WZA is in principe niet aansprakelijk bij verlies, diefstal of beschadiging.

Als u van mening bent dat het WZA aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die u denkt te hebben geleden (bijvoorbeeld door een medische fout), kunt u dat schriftelijk laten weten aan de raad van bestuur van het ziekenhuis. Voor informatie hierover en over de verdere procedure, kunt u terecht bij de ombudsfunctionaris.

MediRisk, de verzekeraar van het WZA, beoordeelt de aansprakelijkstelling en informeert u hierover. Op de website van MediRisk staat een film over het claimproces. Kijk op https://www.medirisk.nl/claimbehandeling-patient.