Wat doet de ombudsfunctionaris?

De ombudsfunctionaris gaat op zoek naar alle informatie die van belang is om uw klacht goed te behandelen.

Vindt zij het nodig om uw dossier in te zien, dan vraagt zij u hiervoor eerst om toestemming.

Om uw klacht op te lossen, kan de ombudsfunctionaris een bemiddelingsgesprek voorstellen met de medewerker(s) op wie uw klacht betrekking heeft.

De ombudsfunctionaris gaat altijd vertrouwelijk om met uw informatie.

Andere mogelijkheden

Het is mogelijk dat u er niet uitkomt met de ombudsfunctionaris. Dan bekijkt zij samen met u welke stappen u verder kunt zetten.

Een claim indienen?

Vindt u dat u schade hebt geleden en dat het WZA daarvoor aansprakelijk is? U kunt dan schriftelijk een claim indienen bij de raad van bestuur. De ombudsfunctionaris kan u hier meer over vertellen.

Onpartijdig

De ombudsfunctionaris is in dienst van het WZA, maar werkt onpartijdig. Haar kerntaak is bemiddeling: zij helpt u en de betrokken medewerkers van het ziekenhuis om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Contact met de ombudsfunctionaris

U kunt de ombudsfunctionaris (mw. mr. S.T. Tijsen)  op verschillende manieren bereiken:

  • Via e-mail: ombudsfunctionaris@wza.nl
  • Telefonisch: (0592) 32 56 24 
  • Schriftelijk: WZA, t.a.v. de ombudsfunctionaris, antwoordnummer 70, 9400 VB Assen 
  • Via onderstaand klachtenformulier

De ombudsfunctionaris werkt van maandag t/m donderdag. Als u de ombudsfunctionaris een e-mail, brief of klachtenformulier hebt gestuurd, neemt zij binnen een week contact met u op.

 

Klachtenformulier

Via onderstaand formulier dient u een klacht in bij de ombudsfunctionaris van het WZA. Wilt u een klacht indienen namens iemand anders, vul dan eerst de gegevens van de patiënt in en vervolgens die van u zelf.

Let op: dit formulier bevat twee pagina's. Op de eerste vult u de gegevens van de betreffende patiënt in, op de tweede de gegevens van de contactpersoon en de klacht. Daarna drukt u op 'Verstuur'.

Deel 1 klachtenformulier: gegevens patiëntDe geboortedatum is belangrijk omdat de patiëntendossiers op geboortedatum gesorteerd zijn. Zo kunnen wij uw klacht aan het juiste dossier koppelen.


Velden met een * zijn verplicht