Via het online patiëntenpanel van het WZA kunt u meedenken over wat er in het ziekenhuis gebeurt. Uw ervaring en tips helpen ons om onze zorg- en dienstverlening verder te verbeteren.

Hoe werkt het patiëntenpanel?

Als lid van het patiëntenpanel krijgt u een aantal keer per jaar een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. Deze kan gaan over wachttijden, de website, patiëntenfolders, het plannen van afspraken, de patiëntveiligheid of de maaltijden. Ook andere onderwerpen zijn denkbaar. De vragenlijst gaat alleen niet over de medisch-inhoudelijke behandeling.

Bij de vragen gaat het steeds over úw ervaringen, úw mening of úw wensen. Het invullen kost u ongeveer tien tot vijftien minuten.

Een enkele keer willen we een onderwerp verder uitdiepen. Daarvoor organiseren we soms een rondetafelgesprek met ongeveer tien deelnemers uit het panel. U kunt aangeven of u wel of geen interesse hebt om ook vrijblijvend voor deze gesprekken uitgenodigd te worden.

Meld u aan!

Wij zijn voor het patiëntenpanel op zoek naar ervaringsdeskundigen. We zoeken dus mensen die (recente) ervaringen hebben met het WZA, als patiënt of als naaste van een patiënt (bezoeker, begeleider, mantelzorger).

U kunt zich aanmelden door het Aanmeldformulier WZA-patiëntenpanel in te vullen en te versturen. De vragen die wij daarin stellen laten ons zien of de deelnemers een goede afspiegeling zijn van alle cliënten van het WZA, zodat we u doelgericht kunnen benaderen.

Privacy gewaarborgd 

Vanzelfsprekend worden uw persoonlijke gegevens beschermd. Uw e-mailadres gebruiken wij alleen om u uit te nodigen voor een onderzoek of om daarover met u te communiceren. Door u aan te melden voor het patiëntenpanel geeft u hier toestemming voor. Het WZA gebruikt het mailadres niet voor commerciële doeleinden en zal het ook nooit aan derden doorgeven. Uw gegevens kunt u altijd laten wijzigen of laten verwijderen.

De uitkomsten van de enquêtes worden na verwerking van de resultaten per e-mail verstuurd aan de deelnemers die dat op prijs stellen. Zo kunt u als panellid zien of en hoe uw ervaringen aansluiten bij die van andere patiënten en naasten.