Uw rechten als patiënt

Als patiënt hebt u recht op goede zorg. Goede zorg vereist een goede samenwerking tussen u en uw arts of andere zorgverleners.
Uw rechten en plichten zijn wettelijk vastgelegd. Het gaat om:

  • recht op informatie
  • recht om te beslissen of u een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek wel of niet wilt
  • recht op inzage in uw medisch dossier
  • recht op privacy.

Als patiënt hebt u ook plichten:

  • de plicht om eerlijke informatie te geven over uw gezondheid
  • de plicht om mee te werken aan een onderzoek of behandeling (bijvoorbeeld door medicijnen volgens afspraak te gebruiken)
  • de plicht om een basiszorgverzekering af te sluiten.