Kinderen tot twaalf jaar

Beneden de twaalf jaar mogen kinderen niet voor zichzelf beslissen over een onderzoek of behandeling. Dat doen hun ouders. Wel heeft een arts de plicht om kinderen zo begrijpelijk mogelijk uit te leggen wat er gaat gebeuren. 

Kinderen van twaalf tot zestien jaar

Kinderen tussen de twaalf en zestien jaar zijn over het algemeen goed in staat hun situatie te overzien en een eigen mening te hebben. Daarom is in die leeftijdsfase voor een onder­zoek of behandeling toestemming van zowel de ouders als het kind nodig.

Kinderen vanaf zestien jaar

Vanaf hun zestiende jaar hebben kinderen dezelfde rechten als vol­wassenen. Zij mogen dan zelf beslissen of zij toestemming geven voor een onderzoek of behandeling. Toestemming van de ouders is niet meer nodig. Ook mag een arts ouders geen informatie meer geven over de gezondheids­toestand van hun kind, als het kind dat zelf niet wil.