Ieder ziekenhuis is verplicht uw identiteit te controleren als u medische zorg nodig heeft. Daarom vragen wij u bij het inschrijven naar een geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart (ID) of vreemdelingendocument.

Identificatie is nodig om goede en veilige zorg te kunnen bieden en vergissingen te voorkomen. We moeten zeker weten dat we de juiste gegevens koppelen aan de juiste persoon in het juiste medisch dossier. Ook is een identiteitsbewijs noodzakelijk om de kosten van uw behandeling te laten betalen door uw zorgverzekeraar.

Een geldig identiteitsbewijs

Iedereen die medische zorg nodig heeft en zich laat inschrijven als patiënt in het WZA, moet een geldig identiteitsbewijs laten zien.

Kinderen en baby’s
De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, óók voor kinderen en baby’s vanaf de geboorte. Er is geen leeftijdsgrens. Daarom moeten ouders/verzorgers voor hun kinderen een geldig identiteitsbewijs meenemen bij een afspraak in het ziekenhuis. Heeft uw kind (nog) geen ID? U kunt een ID-kaart voor kinderen aanvragen bij het gemeentehuis. De kosten zijn € 32,90 (in 2021).

Wat is een geldig identiteitsbewijs?

U (of uw kind) kunt zich in het WZA identificeren met een geldig:

  • Nederlands paspoort
  • identiteitskaart (ID)
  • rijbewijs of
  • verblijfsdocument van de vreemdelingendienst.

Wat doen we met uw identiteitsbewijs?

Wij controleren met uw identiteitsbewijs of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. Dit doen we in het WZA bij voorkeur door bij de receptie uw identiteitsbewijs uit te lezen.

Als u toestemming geeft voor het uitlezen van uw ID, worden de volgende gegevens overgenomen in uw elektronisch patiëntendossier:

  • het type identiteitsbewijs
  • uw BSN
  • uw pasfoto.

In het elektronisch patiëntendossier leggen zorgverleners binnen het WZA al uw (vertrouwelijke) medische gegeven vast. Door dit te koppelen aan uw BSN, weten we zeker dat we de gegevens aan de juiste patiënt koppelen.

Wat doen wij met uw pasfoto?
Als wij uw foto in uw patiëntendossier opnemen, kunnen we u herkennen. Zo weten we dat we de juiste patiënt behandelen. Uw pasfoto gebruiken we nergens anders voor.

Een foto in uw dossier is niet verplicht. Als wij uw pasfoto niet mogen overnemen, betekent dit dat u bij elk bezoek opnieuw een geldig Identiteitsbewijs moet laten zien.

Bent u uw identiteitsbewijs vergeten?
Komt u (of uw kind) op de Spoedeisende hulp en heeft u onmiddellijk medische hulp nodig? Dan wordt u vanzelfsprekend eerst geholpen. Ook op een andere poli kan uw afspraak wel doorgaan, ook al heeft u geen geldig identiteitsbewijs bij zich. Wij vragen u dan dringend om dezelfde week en uiterlijk binnen 2 weken terug te komen met uw geldig identiteitsbewijs. U kunt uw identiteitsbewijs laten scannen bij de receptie in de centrale hal.

Risico’s als u geen identiteitsbewijs laat zien

Zoals we eerder al aangaven is identificatie noodzakelijk om goede en veilige zorg te kunnen bieden en vergissingen te voorkomen. Als wij u niet kunnen identificeren is het lastig om gegevens van u op te vragen of uit te wisselen met andere zorgverleners waar u onder behandeling bent. Dit komt regelmatig voor, bijvoorbeeld in een spoedsituatie.   

Kosten van de zorg
Daarnaast is het identiteitsbewijs van belang om de kosten van uw behandeling te laten betalen door uw zorgverzekeraar.

Meer informatie:

  • wetten.nl (verwerking persoonsgegevens in de zorg)