Onze artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners moeten het medisch beroepsgeheim waarborgen. Dat beroepsgeheim is er omdat ieder mens bij gezondheidsproblemen naar een dokter moet kunnen voor onderzoek en behandeling, zonder bang te hoeven zijn dat anderen daar iets over te weten komen. Daarom is ook het medisch dossier alleen in te zien door zorgverleners die direct bij de behandeling van de patiënt zijn betrokken.

Deze geheimhouding geldt ook als een patiënt is overleden. Een nabestaande zal daarom normaal gesproken geen inzage in of een kopie van het dossier krijgen van de overledene. Bij deze regel zijn er drie uitzonderingen.

  • De overledene heeft aantoonbaar (schriftelijk of digitaal) toestemming gegeven aan de nabestaande om een kopie van het dossier aan te vragen na het overlijden.
  • Als de zorgverlener op grond van artikel 10 lid 3 Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) aan de nabestaande(n) meldt dat er een incident is geweest tijdens de zorgverlening en dat dat incident mogelijk gevolgen heeft gehad voor de overledene.
  • Als iemand aantoonbaar een zwaarwegend belang heeft om informatie uit het dossier van een overleden patiënt te krijgen, en ernstige schade kan oplopen als dit wordt geweigerd (bijvoorbeeld om te weten of er een erfelijke ziekte in de familie is).

Contact met de ombudsfunctionaris

Is een van de genoemde uitzonderingen op u van toepassing? We raden u in dat geval aan om contact op te nemen met de ombudsfunctionaris van ons ziekenhuis. Zij bespreekt dan met u wat u het beste kunt doen doen en begeleidt u bij het aanvragen van de gewenste informatie.

Actuele situatie, april 2023

Was een naaste van u tussen maart 2020 en juni 2022 op de Covid-afdeling in het WZA opgenomen? Vanwege de nieuwsberichten over het strafrechtelijke onderzoek naar een WZA-medewerker vraagt u zich misschien af of de politie ook onderzoek doet naar het overlijden van uw naaste. Als dat het geval is, dan heeft de politie rechtstreeks contact met u  opgenomen.

Zoals hierboven is aangegeven kunnen we vanwege het medisch beroepsgeheim geen mededelingen doen over de inhoud van dossiers van overleden personen. U kunt op dit moment dan ook niet het dossier van uw naaste opvragen.
Als het Openbaar Ministerie het dossieronderzoek heeft afgerond en er zijn geen strafbare feiten aangetroffen in de dossiers, dan geldt nog steeds dat de inhoud van dossiers niet gedeeld kan worden.
Mochten er wel strafbare feiten in de dossiers zijn aangetroffen, dan hebt u als nabestaande recht op inzage van het dossier, vanwege een zwaarwegend belang.

Meer informatie?

Kijk op de website van Patiëntenfederatie Nederland.