De cliëntenraad (CR) is onafhankelijk en zelfstandig en behartigt zo goed mogelijk de belangen van de patiënten in het ziekenhuis. Wij brengen de ervaringen en belangen van de patiënten over aan de raad van bestuur van het WZA.

Contact

De mening van patiënten is belangrijk! Wilt u een ervaring of onderwerp bij ons onder de aandacht brengen? Neem dan contact met ons op. De CR behartigt het algemene belang van patiënten. Met individuele klachten kunt u terecht bij de ombudsfunctionaris van het WZA.

Hebt u ideeën over wat voor u belangrijk is voor de beste zorg, dan horen wij graag van u via het e-mailadres secretaris-clientenraad@wza.nl.

Belangenbehartiging

Om de belangen van de patiënt goed te blijven behartigen willen we graag patiënten benaderen via het online patiëntenpanel. Wilt u ook meedoen met dit panel, dan kunt u zich via deze link aanmelden. Een aantal keren per jaar zullen we u dan benaderen met een concrete vraag. 

Reacties op onze enquête over beeldbellen! 

17 mei 2021 - Als cliëntenraad van het WZA willen we iedereen die heeft meegedaan aan onze enquête heel hartelijk bedanken! Het helpt ons om de dingen te doen die de patiënt van het WZA belangrijk vindt. Wij hebben alle reacties verwerkt en onze conclusie is als volgt:

  • Meer dan de helft van de respondenten die de enquête heeft ingevuld is niet bekend met beeldbellen.
    Van de groep die hier wel bekend mee is, beoordeelt een ruime meerderheid (70%) beeldbellen als positief. Vooral minder (reis) tijd scoort hoog.
  • Ook zien we dat (32%) van de respondenten 70 jaar of ouder is en voldoende digitale vaardigheid bezit om deze enquête digitaal in te vullen.
  • Daarnaast is 68% van de respondenten niet bekend met beeldbellen.

De Cliëntenraad geeft daarom als aanbeveling om binnen het WZA meer aandacht te hebben voor beeldbellen. Zorg op afstand heeft de toekomst. Beelbellen biedt face-to-face contact tussen zorgverlener en patiënt zonder onnodige reistijd.

Benieuwd naar het hele verslag? Lees het hier.