De cliëntenraad van het WZA behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten in zo breed mogelijke zin. Dit doet de cliëntenraad door gevraagd en ongevraagd adviezen te geven aan de raad van bestuur. Het kader voor de advisering is omschreven in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ 2018).

Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn ontstaat er binnen de cliëntenraad van het WZA een vacature voor de volgende functie:

Een algemeen lid

Profiel

Als kandidaat voor een zetel in de cliëntenraad dient u vertrouwd te zijn met de gezondheidszorg in het algemeen en met het patiëntenperspectief in het bijzonder.
U woont in Assen of een omliggende gemeente. U kunt zich verplaatsen in de positie van cliënten van het ziekenhuis.

Daarnaast vragen wij dat u:

  • aantoonbare kwaliteiten heeft om vanuit cliëntenperspectief de raad van bestuur te adviseren
  • een teamspeler bent
  • affiniteit heeft met de activiteiten van een ziekenhuis
  • de balans weet te vinden tussen ‘constructief kritisch tegenspel’ en ‘samenwerken’

Gezien de huidige samenstelling van de cliëntenraad heeft iemand met een zorgachtergrond de voorkeur.

Het lidmaatschap van de WZA-cliëntenraad vereist een inzet van circa vier dagdelen per maand en kent een bescheiden onkostenvergoeding.

De zittingstermijn begint op 1 januari 2022.

Afspiegeling

De cliëntenraad wil graag een afspiegeling zijn van de gebruikers van het WZA. Vanwege de huidige samenstelling van de raad nodigen wij vooral jonge mensen en mensen met een migrantenachtergrond uit om te solliciteren. Maar ook andere belangstellenden die zich kunnen vinden in het profiel, nodigen wij graag uit om te reageren op de vacature! 

Meer informatie

Hebt u belangstelling voor deze functie en wilt u hier eerst meer over weten, dan kunt u contact opnemen met Chris Vegter (voorzitter), tel. (06) 50 53 36 23

Ons Jaarplan 2021 vindt u hier.

Solliciteren

Uw gemotiveerde sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 1 november 2021. U kunt deze sturen naar de secretaris van de cliëntenraad: secretaris-clientenraad@wza.nl.

De selectiegesprekken vinden plaats in de maand november.