In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn de rechten van patiënten geregeld. Deze rechten gelden ook voor het inzien van een dossier / MijnWZA. De WGBO maakt onderscheid tussen drie leeftijdsgroepen:

  • kinderen tot 12 jaar
  • kinderen van 12 tot 16 jaar
  • jongeren van 16 jaar en ouder

Kinderen tot 12 jaar

Alleen ouders/verzorgers hebben toegang tot het MijnWZA van hun kind. Daarvoor is een machtiging* nodig. Je kind kan dan samen met jou in het eigen MijnWZA kijken.

*We zijn ermee bezig om het proces rondom machtigingen in orde te brengen. We informeren je op deze plek als we zover zijn dat je een machtiging kunt aanvragen. Op dit moment kun je het dossier van je kind dus nog niet via MijnWZA inzien. Vanzelfsprekend kun je het dossier wel in overleg met de arts van je kind opvragen.

Kinderen van 12 tot 16 jaar

Kinderen van 12 tot 16 jaar beslissen mee over de medische zorg die ze krijgen. Vanaf 12 jaar hebben kinderen het recht om hun medisch dossier in te zien. Ze mogen dan ook zelf inloggen op hun MijnWZA. Hiervoor hebben ze een eigen DigiD nodig met extra controle via sms of de DigiD-app.

Als ouders/verzorgers inzage willen in het MijnWZA van hun kind, gaat dit in overleg met het kind. Je hebt dan ook een machtiging* nodig. 

*We zijn ermee bezig om het proces rondom machtigingen in orde te brengen. We informeren je op deze plek als we zover zijn dat een machtiging kan worden aangevraagd. Op dit moment kun je het dossier van je kind dus nog niet via MijnWZA inzien. Vanzelfsprekend kun je het dossier wel in overleg je kind en met de arts van je zelf opvragen.

Jongeren van 16 jaar en ouder

Als je kind 16 jaar of ouder is, beslist het zelf over de zorg die het krijgt. Vanaf dat moment mag alleen de jongere inloggen in het eigen MijnWZA.

Algemene informatie over de rechten en plichten van een kind in het ziekenhuis lees je hier.