Palliatieve zorg

In het kort

Als u ongeneeslijk ziek bent en in de laatste fase van uw leven bent, krijgt u palliatieve zorg. Dat betekent dat alle zorg erop gericht is om deze periode voor u en uw naasten zo comfortabel mogelijk te laten verlopen.

In het ziekenhuis krijgt u deze begeleiding en zorg van het palliatief team. Als u naar huis gaat, wordt de zorg overgedragen aan uw huisarts.

Wat kan het palliatief team doen?

Als u niet meer beter kunt worden, kan het palliatief team u helpen om uw klachten te verlichten en uw leven op een goede manier af te ronden. Daarbij kunt u denken aan de volgende vormen van ondersteuning:

  • Behandeling van lichamelijke klachten, zoals pijn, kortademigheid, misselijkheid, vermoeidheid, verstopping of vocht in de buik.
  • Gesprekken als u zich angstig of eenzaam voelt of andere psychische problemen hebt.
  • Ondersteuning als u wilt praten over de betekenis en zin van uw leven en uw veranderde toekomstbeeld.
  • Hulp bij het nemen van belangrijke beslissingen over bijvoorbeeld het afzien van behandeling of palliatieve sedatie.
  • Adviezen bij het opstellen van een wilsverklaring, zoals een euthanasieverklaring.
  • Begeleiding van uw partner, naaste of kinderen.
  • Informatie over zorg in het ziekenhuis en buiten het ziekenhuis, zoals thuiszorg of  hospice-voorzieningen. 

Palliatief team

Het Palliatief team bestaat uit een verpleegkundige palliatieve zorg, een longarts, een internist, een anesthesioloog, een anesthesiemedewerker, een geestelijk verzorger en een huisarts.

Als dat wenselijk is, kan het team andere deskundigen inschakelen, zoals een neuroloog, een cardioloog, een radiotherapeut, een medisch psycholoog, een ziekenhuisapotheker, een transferverpleegkundige of een consulent van het Palliatief Consultatie Team Drenthe.

Campagne 'voorbereiden op de laatste levensfase'

Om bewustwording en zelfregie op de laatste levensfase te vergroten, is de campagne met bijbehorende website ‘Voorbereiden op de laatste levensfase’ gestart. Dit is een samenwerking van de Drentse ziekenhuizen, Drentse huisartsen, verpleeghuizen, wijkverpleging en welzijnswerk.
Met de campagne willen we de Drentse inwoners stimuleren om na te denken over hun wensen in de laatste levensjaren. We hopen dat ze hierover in gesprek gaan met hun naasten en hun huisarts. Samen maken wij ons sterk om inwoners van Drenthe te stimuleren zélf de regie te voeren op hun laatste levensfase. De regie voeren betekent wat ons betreft, dat er meerdere mensen betrokken zijn bij het gesprek over de laatste levensfase, maar dat slechts één persoon de touwtjes in handen heeft: dat bent u zelf!

Hoe komt u met het palliatief team in contact?

Als uw behandelend arts van mening is dat u palliatieve zorg nodig hebt, wordt er contact opgenomen met de coördinator van het palliatief team. De  coördinator maakt een afspraak met u en eventueel uw naasten (bijvoorbeeld uw partner of kinderen) voor een eerste gesprek. Afhankelijk van de aard van de problemen schakelt zij een van de andere leden van het team in.

Gedurende uw opname in het ziekenhuis kan de coördinator of een van de andere leden van het Palliatief team u zo vaak bezoeken als nodig is.

Vragen?

Neem gerust contact op met het palliatief team.

algem35 - december 2022