Inzage van uw patiëntendossier

Alle gegevens over uw behandeling staan in uw patiëntendossier. Als u dit dossier wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met uw arts.

Aanvraag kopie patiëntendossier

Een kopie van uw dossier kunt u aanvragen bij de afdeling Medische Admi­nistratie van het WZA. Kies een van de onderstaande formulieren:

Kies het voor u juiste formulier, print het uit, vul het in en zet uw handtekening. Stuur het per post naar het adres dat op het formulier staat.

Let op: om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, is het nodig dat u met het ingevulde aanvraagformulier ook een kopie van de benodigde documenten meestuurt. Welke dat zijn, staat op het formulier.

Wachttijd kopie patiëntendossier

Voordat u uw dossier onder ogen krijgt, heeft een arts de wettelijke plicht om eventuele informatie over derden tijdelijk uit het dossier te verwijderen. Ook heeft een arts het recht om zijn persoonlijke werkaantekeningen uit het dossier te halen. Dit duurt maximaal zeven werkdagen.

  • De behandeling van de aanvraag en het beschikbaar stellen van de gegevens die vóór 1-7-2018 zijn vastgelegd in uw patiëntendossier duren maximaal vier weken. U ontvangt deze gegevens op papier.
  • De behandeling van de aanvraag en het beschikbaar stellen van de gegevens die ná 1-7-2018 zijn vastgelegd in uw patiëntendossier duren drie werkdagen. Daarbij komt nog wel de vastgestelde vrijgavetermijn voor interne accordering van maximaal zeven werkdagen. U kunt kiezen of u deze gegevens op papier of op een USB-stick wilt ontvangen. Ook hebt u de mogelijkheid om een deel van uw gegevens online in te zien via MijnWZA.

Aanpassing of vernietiging patiëntendossier

Als u in uw dossier gegevens tegenkomt die volgens u niet kloppen of die u als belastend ervaart, kunt u uw arts vragen om de tekst te veranderen (rectificatie) of (een deel van) het dossier te vernietigen. Vul dan onderstaand formulier in:

Print het formulier, vul het in en stuur het met een kopie van een geldig identiteitsbewijs per post naar het adres dat op het formulier staat.

Aanvraag kopie radiologiebeelden

Gaat het u om een kopie van radiologiebeelden, vul dan een van de twee onderstaande formulieren in: 

Wilt u het voor u juiste formulier printen? Het ingevulde formulier stuurt u vervolgens mét een kopie van een geldig identiteitsbewijs op naar de afdeling Radiologie. Het adres staat op het formulier.

De beelden van uw onderzoek worden op een cd gebrand.

Nadat wij het formulier hebben ontvangen, duurt het vijf werkdagen voordat de cd voor u klaarligt. De cd kunt u ophalen bij de balie van de afdeling Radiologie van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur. Bij het ophalen vragen wij u om uw identiteitsbewijs.

Vragen?
Als u vragen hebt, kunt u de afdeling Radiologie bellen van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer (0592) 32 54 66.