Ron
Bezoeker
Jannie
Patiënt
 

Een klacht, opmerking of compliment?

Het is belangrijk dat u als patiënt tevreden bent over de (medische) zorg die u in het WZA krijgt. Toch kunnen dingen anders verlopen dan u graag wilt  of verwacht. Dat kan te maken hebben met de gang van zaken tijdens een onderzoek of een behandeling, de voorlichting die u hebt gekregen, de wijze waarop men zich tegenover u gedroeg of de manier waarop zaken georganiseerd waren.

Als u opmerkingen of klachten hebt, willen specialisten en medewerkers het liefst dat u die rechtstreeks met hen bespreekt. Dat is de kortste weg. Maar niet iedereen vindt dat gemakkelijk. Als u het moeilijk vindt om met de betrokkene(n) zelf te praten, kunt u een beroep doen op de ombudsfunctionaris van het WZA, mevrouw mr. S.T. Tijsen. Ook als een gesprek niet heeft geleid tot een oplossing van uw probleem, kunt u zich tot de ombudsfunctionaris wenden. U kunt hiervoor ons digitale formulier invullen als u een klacht, opmerking, tip hebt, of compliment wilt geven.

Het kan gebeuren dat u na het contact met de ombudsfunctionaris en de stappen die er zijn gezet, nog niet tevreden bent. In dat geval kunt u overwegen om de klachtencommissie te vragen uw klacht in behandeling te nemen.

Als u alleen een formele uitspraak wenst, is het mogelijk dat u zich meteen tot de klachtencommissie wendt. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Informatie over de te volgen procedure wordt verstrekt door de ombudsfunctionaris.

klachtenbannertje