Roel
Patiënt
 

Keuzes rond het levenseinde

Als patiënt kunt u te maken krijgen met lastige en ingrijpende keuzes rond leven en dood. In het ziekenhuis maakt u deze keuzes altijd in nauw overleg met uw arts. Als aanvulling of als voorbereiding op de gesprekken die u met uw arts hebt, kan het prettig zijn om alvast bepaalde informatie tot uw beschikking te hebben.

De Commissie Ethiek van het WZA heeft een aantal onderwerpen geselecteerd die bij een patiënt en zijn naasten meestal veel vragen en emoties oproepen. Om misverstanden over wat wel en niet mogelijk is zo veel mogelijk te voorkomen, vindt de Commissie Ethiek het van groot belang dat u zorgvuldig wordt voorgelicht over de werkelijke gang van zaken. Als onderdeel van de voorlichting is onder verantwoordelijkheid van de Commissie Ethiek een brochure verschenen met als titel 'Moelijke keuzes rond leven en dood'. Hierin krijgt u duidelijke uitleg over de onderwerpen: niet-reanimeren, palliatieve sedatie, afzien van (verder) behandelen, euthanasie en orgaan- en weefseldonatie.

Als u vanwege uw ziekte en de keuzes die u moet maken, behoefte hebt aan een gesprek of een advies, kunt u altijd contact opnemen met mw. P. de Kruijf. Zij is geestelijk verzorger en lid van de Commissie Ethiek van het WZA.  

 

Medewerkers

  • Kruijf Petra de
 

Contact