Een veilig wachtwoord

 

In het WZA gaan we zorgvuldig om met de gegevens van een patiënt. Daarom:

kiezen we een wachtwoord dat moeilijk te raden is, en delen we dit niet met collega’s.

 

De letters voor het puzzelwoord zijn: G  U

Ga ook op zoek naar de vier andere QR-codes, verzamel alle letters en raad het puzzelwoord.

Stuur je oplossing uiterlijk 19 oktober naar jan.metselaar@wza.nl o.v.v. 'puzzel'.