In april 2019 is het WZA in het kader van het “zorgpad kwetsbare ouderen” gestart met het APOP-programma. Dit programma begint met het screenen van de oudere patiënt bij binnenkomst op de SEH, om cognitieve stoornissen en het risico op functionele achteruitgang en mortaliteit vast te stellen.

De APOP screening wordt in principe afgenomen bij alle zeventigplussers die de SEH bezoeken, dit gebeurt voor de start van de behandeling maar is soms niet direct mogelijk.

Afhankelijk van de uitslag van de APOP-screening volgen APOP-interventies zoals bijvoorbeeld een consultvraag naar collega’s of een uitgebreide overdracht naar de zorgverleners op de opnameafdeling met adviezen om na de overdracht de zorg op de opnameafdeling goed te starten.

Uitslag

Aan de hand van de antwoorden op de negen vragen van de APOP-screening, wordt een screeningsuitslag gegenereerd, die bestaat uit 2 onderdelen.

  1. Het risico dat de patiënten op basis van de geriatrische screening heeft op functionele achteruitgang en/of sterfte binnen 3 maanden, uitgedrukt in een percentage.
  2. (aanwijzingen voor) Cognitieve stoornissen.

Uitslag mogelijkheden:

  • Laag risico, dit betekent dat de patiënt op basis van de APOP-screening geen extra hoog risico heeft op achteruitgang in functioneren op sterfte binnen drie maanden en er geen aanwijzingen voor grote cognitieve stoornissen zijn gevonden. Ongeveer 60% van de zeventigplussers op de SEH valt in deze categorie.
  • Hoog risico in het functionele domein, bij deze uitslag heeft de oudere patiënt een verhoogde kans op achteruitgang in functioneren of sterfte binnen drie maanden, maar er zijn geen aanwijzingen voor cognitieve stoornissen gevonden. Ongeveer 10% van de zeventigplussers op de SEH valt in deze categorie.
  • Hoog risico in het cognitieve domein, deze uitslag betekent dat er aanwijzingen zijn dat het cognitief functioneren van de patiënt evident gestoord is. De oorzaak kan een delier, een ernstige ziekte of een neurologisch probleem zijn. In deze groep vallen ook patiënten met dementie. Ongeveer 10% van de zeventigplussers op de SEH valt in deze categorie.
  • Hoog risico in beide domeinen, deze uitslag betekent dat er voor deze oudere patiënt zowel een verhoogd risico op achteruitgang in functioneren of sterfte binnen 3 maanden is als aanwijzingen voor aanwezige cognitieve stoornissen. Ongeveer 20% van de zeventigplussers op de SEH valt in deze categorie.

De uitkomst van de APOP-screening wordt gecommuniceerd naar de huisarts in de brief van de SEH aan de huisarts.

Voor meer informatie: www.apop.eu