Hoe zorgen we ervoor dat we de zorg in onze regio toekomstbestendig maken? Hoe zorgen we ervoor dat we hier in Drenthe benodigde zorg bereikbaar houden en dat deze ook betaalbaar is voor inwoners?

Om betaalbare zorg dichtbij de patiënt  en in de regio beschikbaar te houden, ontwikkelt het WZA een Visie op poliklinische zorg 2023. 
De basis voor deze visie is gelegd door mensen uit het WZA, die dagelijks werken op en om de poliklinische afdelingen. Via een georganiseerd programma hebben zij een visie ontwikkeld, die volgens hen toekomstbestendig en patiëntvriendelijk is.

Vervolgens heeft een nog grotere afvaardiging van de verschillende disciplines zich over de visie gebogen: polimedewerkers, verpleegkundigen, medisch specialisten, de cliëntenraad, huisartsen uit de regio en het management. Momenteel werken we aan een plan, hoe we de visie kunnen realiseren.

Waarom is dit belangrijk voor huisartsen?

Als het gaat om poliklinische zorg heeft de samenwerking tussen huisartsen en het ziekenhuis een belangrijke rol: wanneer stuur je een patiënt door? Wanneer stopt de behandeling in het ziekenhuis en welke rol heeft de huisarts dan?
En als de zorg meer dichtbij de patiënt gaat plaatsvinden, hoe zorgen we er dan samen voor dat dit kwalitatief goede zorg is waarmee de patiënt zich vertrouwd voelt? En waarmee we de zorgkosten betaalbaar houden voor deze patiënt? Wat hebben huisarts en ziekenhuis dan van elkaar nodig en hoe gaan we dat organiseren? Het WZA wil samen met de huisartsen nadenken over de antwoorden. 

Meer weten en meedenken?

Met vragen kunt u terecht bij Tanje Zwanenburg. Meedenken? Geef dan uw naam en contactgegevens aan haar door.

Transmuraal coördinator, Tanje Zwanenburg
Mail: t.zwanenburg@hzd.nu
Telefoon: 06-11859011