Zoals u wellicht al gemerkt hebt lopen de wachttijden voor de poli cardiologie de laatste tijd op. Dit vinden wij behalve erg vervelend ook onwenselijk voor de cardiologische patiënten.
In samenwerking met de eerstelijn zijn al verschillende transmurale trajecten, zoals Ketenzorg CVRM, hartfalen en atriumfibrilleren, opgepakt. Daarnaast is HartNet Noord Nederland een goed voorbeeld van hoe we juiste zorg op de juiste plek kunnen bieden. Om de wachttijden voor de polikliniek terug te dringen, is er echter meer actie nodig.

De vakgroep cardiologie kijkt met het ziekenhuis naar mogelijkheden om meer financiering te krijgen voor cardiologische zorg en daarnaast zullen we ook een aantal interne processen op de poli gaan vernieuwen. Ondertussen doen we er alles aan om patiëntenzorg zo efficiënt mogelijk te blijven aanbieden, en dat kunnen we niet zonder huisartsen.

Huisartsen kunnen ons helpen!

Waar u ons enorm mee zou helpen:

  • Als u een patiënt doorverwijst, stuur dan alle reeds verrichte onderzoeken (niet alleen de conclusie) zoals registraties van bijvoorbeeld ECG’s, Holters en ander functieonderzoek mee
  • Maak als het mogelijk is gebruik van VIPLive. Een digitale consultatie via VIPLive wordt binnen 48 uur beantwoord door een van de cardiologen.

 
Verwijzingen voor eerstelijns ECG of Holter kunnen via de reguliere route gedaan worden. De wachttijden hiervoor zijn korter dan een week. Voor eenvoudige vraagstellingen zoals evaluatie souffle of hartkloppingen kan ook eerstelijns echocardiografie en/of Holter worden aangevraagd om verwijzingen te voorkomen en/of de eerste stappen in een diagnostisch proces te maken.

Samen kunnen we ervoor zorgen de wachttijden zo veel mogelijk in toom te houden. We waarderen uw aandeel enorm. Heel erg bedankt!