Kwetsbare ouderen in beeld: Transmurale Zorgbrug

Hoe krijgen kwetsbare ouderen goed in beeld, zodat de overgang van het ziekenhuis naar huis beter verloopt? Die vraag was het uitgangspunt van de pilot Transmurale Zorgbrug die het WZA samen met thuiszorgorganisatie Icare heeft uitgevoerd op een verpleegafdeling van het WZA.

Bij deze nauwe samenwerking tussen verpleegkundigen van de wijk en het ziekenhuis, is er breed aandacht voor aspecten als voeding, medicatiegebruik, cognitie, mobiliteit en valgevaar bij een kwetsbare oudere. Daarnaast wordt het ontslaggesprek met de oudere in het ziekenhuis gevoerd in aanwezigheid van een wijkverpleegkundige. Deze warme overdracht zorgt voor een compleet beeld voor alle zorgverleners en voor een soepele overgang naar huis. Het streven is om patiënten eenmaal thuis zoveel mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Om dit te begeleiden worden in totaal vijf huisbezoeken ingepland en daarnaast de benodigde zorgmomenten.

Na het afronden van de pilot-fase zijn meerder thuiszorgorganisaties aangesloten en wordt nu gewerkt aan het verder uitrollen van de transmurale zorgbrug naar alle verpleegafdelingen.