Per 1 mei 2019 is de capaciteit van de geheugenpoli uitgebreid, zodat meer patiënten kunnen worden gezien en de diagnostiek beter toegespitst wordt op de hulpvraag.

Dit houdt in dat patiënten met een hoge verdenking op dementie of reeds gevorderde cognitieve stoornissen gescreend worden via een ‘Kort Traject’, dat wil zeggen CT scan hersenen in plaats van MRI scan hersenen en geen uitgebreid NPO maar minder belastende cognitieve testen. Daarnaast bestaat het onderzoek net als bij de overige geheugenpolipatiënten uit specialistische beoordeling, zorgdiagnostiek en labonderzoek.

Dit onderzoek wordt gedaan door de gespecialiseerd verpleegkundigen geriatrie en de geriaters.

Wellicht leidt dit tot een kortere wachttijd en een minder belastend traject voor deze patiëntengroep.

Na verwijzing naar de geheugenpoli triëren neurologen en geriaters welke patiënten voor dit korte traject in aanmerking komen. Vooralsnog zullen dit vooral de hoogbejaarden betreffen van 85 jaar of ouder.