Op 1 april 2019 is de pilot Thuismonitoring gestart. Dit houdt in dat patiënten thuis hun bloeddruk, hartslag en gewicht meten met de apparatuur en de app van Luscii (spreek uit: Lucy). Dit is mogelijk voor patiënten met chronisch hartfalen, maar ook voor patiënten die recent zijn opgenomen in het ziekenhuis met hartklachten.

Als patiënten meedoen aan de pilot ontvangen ze thuis een speciale bloeddrukmeter en weegschaal waarmee hun gegevens direct ingevoerd worden in de app van Luscii. Deze gegevens worden 24/7 bekeken door de verpleegkundigen van bureau NAAST. Dit is een medisch zorgcentrum dat met behulp van protocollen de eerste screening en beoordeling doet van de metingen die binnenkomen.

Expertise op het juiste moment

Alleen wanneer de meting daartoe aanleiding geeft, neemt de verpleegkundige van NAAST contact op met de patiënt of met de hartfalenverpleegkundige van het WZA. Dit zorgt ervoor dat onze hartfalenverpleegkundigen meer tijd over houden voor nieuwe patiënten en hun expertise inzetten op de juiste momenten.

Medicatie beter instellen

Erica Stoer en Rieanne Aardema (hartfalenverpleegkundigen WZA) zijn positief over de eerste ervaringen: “Het is prettig dat we over een langere periode zicht hebben op de bloeddruk, de hartslag en het gewicht. Dit geeft een goed overzicht, waardoor medicatie beter kan worden ingesteld.” Patiënten zijn ook enthousiast over het meten thuis en blij dat ze niet voor elke controle naar het ziekenhuis hoeven.

Voldoende ervaring opdoen

Op dit moment zijn er al zestien patiënten aangemeld voor de pilot en in de komende weken zullen we nog meer patiënten aanmelden. Als er vijfentwintig patiënten zijn aangemeld, volgt er een evaluatie met alle betrokken partijen. Om voldoende ervaring op te doen met het effect van thuismonitoring is het noodzakelijk om nog meer patiënten te includeren. Met de opgedane kennis en ervaring van de eerste fase (vijfentwintig patiënten) streven we in de tweede fase naar een aantal van honderdvijftig patiënten.