Het specialisme MDL heeft zich in korte tijd van een intern subspecialisme ontwikkeld tot een zelfstandig poortspecialisme, met een eigen opleidings- en beroepsprofiel. Deze ontwikkeling heeft het ook in het WZA mogelijk gemaakt om vanaf begin 2020 als zelfstandige vakgroep te mogen opereren.
Nadat op 1 april 2020 al twee collega’s de groep versterkten, is per 1 januari 2021 de continuïteit van zorg geborgd door vijf MDL artsen, elk met zijn eigen expertise. 

Innovatieve zorgtechnologie
De afdeling MDL levert curatieve en preventieve zorg en maakt hierbij intensief gebruik van innovatieve zorgtechnologie. Voor de patiënt betekent dit onder meer informatievoorziening, self-management en shared-decision making digitaal, per app en consultatie op afstand (zoals Luscii thuismonitoring, Beter Dichtbij).Voor u als huisarts bestaat de mogelijkheid door gebruik te maken van deze innovatieve technologie (zoals VIPP-Live) de continuïteit van zorg over de grenzen van het ziekenhuis te borgen.

Samenwerking Nij Smellinghe
Wij willen hierin een voortrekkersrol hebben binnen zowel de regio als het WZA. Deze doelstellingen worden bereikt door het regionale samenwerkingsverband met de afdeling MDL
van Nij Smellinghe juridisch vorm te geven en te komen tot een regiomaatschap  per januari 2021 (11 MDL artsen) en zo de zorginnovatie  uit te bouwen, te implementeren en nieuwe samenwerkingen aan te gaan.
 
Endoscopie
Een eerste succes is per heden het gebruik als een van de eerste ziekenhuizen van de allernieuwste Olympus endoscopieserie EVIS X1, waarmee de kwaliteit van met name het landelijk preventieprogramma BVO darmkanker naar een nog hoger niveau kan worden gebracht.
Wij hopen wanneer dat weer veilig mogelijk is dit in kleine groepen aan u te mogen tonen middels live sessies.
 
Zorgdomein
Afsluitend willen we u erop wijzen dat u via Zorgdomein specifiek kunt doorverwijzen naar de vakgroep MDL van het WZA.

Op de foto v.l.n.r.: Marco Oudkerk Pool: pT1 colorectaal carcinomen/endoscopie en inflammatoire darmziekten; Roberta Manzat – allround MDL-arts/hepatologie; Jan Mark Götz – imflammatoire darmziekten en advanced endoscopie; Tim Schreuder – hepatologie/endoscopie. Niet op de foto: Tatiana Ivan - allround MDL-arts/endoscopie

Op de foto v.l.n.r.: Marco Oudkerk Pool: pT1 colorectaal carcinomen/endoscopie en inflammatoire darmziekten; Roberta Manzat – allround MDL-arts/hepatologie; Jan Mark Götz – imflammatoire darmziekten en advanced endoscopie; Tim Schreuder – hepatologie/endoscopie. Niet op de foto: Tatiana Ivan - allround MDL-arts/endoscopie