Het WZA heeft in de afgelopen maanden drie nieuwe thuismeetprogramma’s ontwikkeld, samen met softwareleverancier Luscii. Deze thuismeetprogramma’s helpen patiënten en zorgverleners bij het beter in kaart brengen van de gezondheidssituatie. Dit draagt bij aan een hogere tevredenheid van beide partijen, een hogere kwaliteit van zorg en uiteindelijk een verlaging van de zorgkosten.

Thuismeten, wat is dat?

Een thuismeetprogramma is een app waarin de patiënt metingen kan doorgeven, die het ziekenhuis kan inzien. Dat kunnen metingen zijn zoals temperatuur of gewicht, maar ook metingen in de vorm van vragen. Bijvoorbeeld vragen over mate van beweging, van vermoeidheid of eetlust. Wanneer een meting een bepaalde drempelwaarde overschrijdt, ontvangt de zorgverlener een signaal. Aan de hand van dit alert en de (eerder) ingestuurde metingen, beoordeelt de zorgverlener of er actie ondernomen moet worden. Thuismeten is dus een digitale vinger aan de pols.

Meer gegevens

Meten is weten. De meetgegevens bepalen in de gezondheidszorg de behandeling, de medicatie en de informatie die een patiënt krijgt. Tot nu toe werden veel van deze gegevens alleen in het ziekenhuis verzameld, tijdens de controlebezoeken. Door de metingen nu ook thuis te doen, verzamelen we veel meer gegevens dan we gewend waren. Dit geeft zowel de patiënt als de zorgverlener veel meer inzicht in de situatie. Het effect van een behandeling of medicijn is beter te zien aan de hand van de metingen en informatie kan via de app op het juiste moment aan de patiënt aangeboden worden.

Doelgroepen

Op dit moment zijn er vier patiëntengroepen die via een thuismeetapp begeleid kunnen worden. Een vijfde programma is in ontwikkeling. De huidige thuismeetprogramma’s begeleiden:

  • patiënten met chronisch hartfalen (sinds april 2019)
  • patiënten die een darmoperatie ondergaan (sinds augustus 2020)
  • patiënten met het Prikkelbaar Darm Syndroom (sinds september 2020)
  • patiënten die chemotherapie ondergaan (sinds oktober 2020)

Nieuwe thuismeetprogramma’s

De drie nieuwe thuismeetprogramma’s zijn ontwikkeld door zorgverleners, samen met softwareleverancier Luscii. Op basis van het huidige behandeltraject is gekeken welke metingen thuis gedaan kunnen worden en op basis van welke metingen het beleid, de behandeling, de medicatie of informatie gewijzigd wordt. Elk programma heeft zijn eigen doelstellingen, metingen en drempelwaardes.

Klik op onderstaande programma’s om meer te lezen over de specifieke thuismeetapp.

Toekomstplannen

Thuismeten zal steeds meer ingezet worden. Het is dé manier om kwalitatief goede zorg te leveren aan méér patiënten, met dezelfde capaciteit aan zorgpersoneel. 

Meer weten?

Wilt u meer weten of denkt u na het lezen van dit artikel een patiëntengroep te weten die geholpen is bij een thuismeetprogramma?

Neem contact op met Saskia Carli, Adviseur Digitale Zorg, via mail (saskia.carli@wza.nl) of telefoon (0592) 32 50 05.