Behandelmogelijkheden voor patiënten met actieve MS blijven elkaar in hoog tempo opvolgen.

Ocrelizumab 

Zo kunnen sinds oktober 2019 MS patiënten ook in het WZA worden behandeld met Ocrelizumab (Ocrevus).
Ocrelizumab is een monoclonale antistof en tweedelijnsmiddel bij patiënten met Relapsing Remitting MS. Het is geïndiceerd bij patiënten bij wie eerstelijns behandeling (Interferon, Glatirameeracetaat) onvoldoende effectief is. Ocrelizumab wordt tweemaal per jaar intraveneus gegeven en kent weinig bijwerkingen.
Een andere tweedelijns behandelmogelijkheid is Natalizumab, dit wordt al jaren gegeven in het WZA.


Fampyra

Ook voor patiënten met secundair progressieve MS is er nieuwe medicatie: Fampridine (Fampyra) kan bij een deel van patiënten met secundair progressieve MS de loopfunctie verbeteren. Het wordt echter alleen vergoed als sprake is van significante verbetering op een looptest.
De afdeling fysiotherapie WZA heeft samen met MS verpleegkundige Karin Messak hiervoor een protocol ontwikkeld. Patiënten worden hiervoor vanaf januari 2020 ingepland.