Bloedafname voor patiënten die zijn doorverwezen door huisarts, verloskundige of een GGZ-instelling verhuist van het Wilhelminaziekenhuis naar de Zendmastweg 19 in Assen.


Op 21 september 2020 verhuist de locatie van bloedafname voor patiënten die zijn doorverwezen door een huisarts, verloskundige of een GGZ-instelling. Patiënten kunnen voor bloedafname of het inleveren van lichaamsmaterialen terecht op de locatie Zendmastweg 19 in Assen. Dat geldt ook voor Trombosedienst-patiënten.
Bloedafname in het ziekenhuis is voortaan alleen voor patiënten die een afspraak hebben in het ziekenhuis, voor spoedgevallen of wanneer er sprake is van een bijzondere bloedafname, bijvoorbeeld tijdsafhankelijk is. 

Veiligheid

Bloedafname voor patiënten die doorverwezen zijn door een huisarts, een verloskundige of een GGZ-instelling vond plaats in een tent op de parkeerplaats voor het ziekenhuis. Dit was een tijdelijke oplossing in tijden van corona, om voldoende afstand te kunnen houden en om volle wachtruimtes in het ziekenhuis te voorkomen. Omdat de corona-situatie zich voortzet, verhuist de bloedafname voor deze groep patiënten naar de Zendmastweg 19 in Assen. Uiteraard is ook deze nieuwe locatie coronaproof, zodat de veiligheid voor zowel de medewerkers als patiënten geborgd is.

De poli in het ziekenhuis blijft open voor patiënten die een afspraak hebben in het ziekenhuis. Alleen in spoedgevallen, aansluitend op een afspraak met een specialist of wanneer er speciale eisen zijn aan bloedafname, bijvoorbeeld een tijdsaanduiding, kunnen patiënten nog zonder afspraak terecht op de poli in het ziekenhuis.  

Corona-maatregelen

De nieuwe Certe-locatie werkt net als alle ander locaties van Certe op afspraak, één van de maatregelen om te voldoen aan de veiligheidsrichtlijnen. Een afspraak kan eenvoudig gemaakt worden via www.certe.nl.
Daarnaast blijven de algemene corona-voorzorgsmaatregelen gelden: mensen die corona-gerelateerde klachten hebben, worden verzocht niet te komen en worden terugverwezen naar huisarts. In overleg wordt bepaalds of het onderzoek uitgesteld kan worden of dat er een aparte afspraak gepland wordt.  

Meer informatie over actuele locaties en openingstijden staan op www.certe.nl.