Het WZA begeleidt al een geruime tijd patiënten met hartfalen via de thuismeet-app van Luscii. Dit is erg succesvol en werkt naar volle tevredenheid van zowel patiënten als zorgverleners.
Reden te meer om deze manier van begeleiding verder uit te breiden. Het WZA gaat ook patiënten die een darmoperatie moeten ondergaan, patiënten met Prikkelbaar Darm Syndroom (PDS) en patiënten die chemotherapie krijgen op deze manier begeleiden.
 
Er zijn in afgelopen maanden drie nieuwe programma’s ontwikkeld door een team van zorgverleners en medewerkers van Luscii: OK-Connect voor patiënten die een darmoperatie ondergaan, PDS-Connect voor patiënten met PDS en ONCO-Connect voor patiënten die chemotherapie krijgen. Deze programma’s bestaan uit verschillende meetwaarden en vragen die de patiënten dagelijks of wekelijks moeten insturen en beantwoorden. De zorgverleners in het WZA kunnen deze metingen (denk aan gewicht, ontlastingspatroon, pijnscores, temperatuur) op afstand inzien en houden op die manier een virtuele vinger aan de pols. Naast metingen en vragen, krijgt de patiënt ook gerichte informatie aangeboden in de app op het juiste moment. Een goed voorbeeld hiervan is de instructie ter voorbereiding op de operatie (o.a. adviezen over het nuchter zijn). Met de app krijgt de patiënt de informatie en adviezen die voor hem of haar van toepassing zijn op het momènt dat het van toepassing is.
 
Patiënten hoeven door begeleiding via de app minder vaak naar het ziekenhuis te komen voor controlebezoeken. Ze kunnen informatie gemakkelijk teruglezen en delen met mantelzorgers en eventuele klachten worden beter geobjectiveerd en gevolgd in de tijd. Zo nodig kan de behandeling worden aangepast.
OK-Connect is vanaf 3 augustus in gebruik genomen, de andere twee programma’s volgen in september en oktober.
Verwijzing van deze patiënten naar de tweede lijn wijzigt niet, de begeleiding vanuit de tweede lijn dus wel.
Bij vragen of de behoefte aan meer toelichting, kunt u contact opnemen met Saskia Carli – Adviseur Digitale Zorg (0592-325005).