Het WZA heeft in de afgelopen maanden drie nieuwe thuismeetprogramma’s ontwikkeld, samen met softwareleverancier Luscii. Deze thuismeetprogramma’s helpen patiënten en zorgverleners bij het beter in kaart brengen van de gezondheidssituatie. Dit draagt bij aan een hogere tevredenheid van beide partijen, een hogere kwaliteit van zorg en uiteindelijk een verlaging van de zorgkosten.

 

Thuismeten, wat is dat?

Een thuismeetprogramma is een app waarin de patiënt metingen kan doorgeven, die het ziekenhuis kan inzien. Dat kunnen metingen zijn zoals temperatuur of gewicht, maar ook metingen in de vorm van vragen. Bijvoorbeeld vragen over mate van beweging, van vermoeidheid of eetlust. Wanneer een meting een bepaalde drempelwaarde overschrijdt, ontvangt de zorgverlener een signaal. Aan de hand van dit alert en de (eerder) ingestuurde metingen, beoordeelt de zorgverlener of er actie ondernomen moet worden. Thuismeten is dus een digitale vinger aan de pols.

 

Meer gegevens

Meten is weten. De meetgegevens bepalen in de gezondheidszorg de behandeling, de medicatie en de informatie die een patiënt krijgt. Tot nu toe werden veel van deze gegevens alleen in het ziekenhuis verzameld, tijdens de controlebezoeken. Door de metingen nu ook thuis te doen, verzamelen we veel meer gegevens dan we gewend waren. Dit geeft zowel de patiënt als de zorgverlener veel meer inzicht in de situatie. Het effect van een behandeling of medicijn is beter te zien aan de hand van de metingen en informatie kan via de app op het juiste moment aan de patiënt aangeboden worden.

 

Doelgroepen

Op dit moment zijn er vier patiëntengroepen die via een thuismeetapp begeleid kunnen worden. Een vijfde programma is in ontwikkeling. De huidige thuismeetprogramma’s begeleiden:

  • patiënten met chronisch hartfalen (sinds april 2019)
  • patiënten die een darmoperatie ondergaan (sinds augustus 2020)
  • patiënten met het Prikkelbaar Darm Syndroom (sinds september 2020)
  • patiënten die chemotherapie ondergaan (sinds oktober 2020)

 

Nieuwe thuismeetprogramma’s

De drie nieuwe thuismeetprogramma’s zijn ontwikkeld door zorgverleners, samen met softwareleverancier Luscii. Op basis van het huidige behandeltraject is gekeken welke metingen thuis gedaan kunnen worden en op basis van welke metingen het beleid, de behandeling, de medicatie of informatie gewijzigd wordt. Elk programma heeft zijn eigen doelstellingen, metingen en drempelwaardes.

Klik op onderstaande programma’s om meer te lezen over de specifieke thuismeetapp.

 

OK-Connect

 

PDS-Connect      

 

Onco-Connect

 

Toekomstplannen

Thuismeten zal steeds meer ingezet worden. Het is dé manier om kwalitatief goede zorg te leveren aan méér patiënten met dezelfde capaciteit aan zorgpersoneel. Wil je meer weten of denk je na het lezen van dit artikel een patiëntengroep te weten die geholpen is bij een thuismeetprogramma? Neem contact op met Saskia Carli, Adviseur Digitale Zorg, via mail (saskia.carli@wza.nl) of telefoon (0592-325005).

 

OK - Connect

 

Tijdens de inspiratieweek eind 2019 hield Constanze Abusaris, anesthesioloog, een pleidooi voor het begeleiden van operatiepatiënten middels een app. Haar droom werd werkelijkheid in het WZA. Samen met softwareleverancier Luscii en verpleegkundig specialist Hannie Bouwman werd er een thuismeetprogramma ontwikkeld, speciaal voor patiënten die een darmoperatie moeten ondergaan: OK-Connect.

 

Vóór de opname

De app begeleidt patiënten tijdens de verschillende fases van zijn zorgtraject; vóór, tijdens en na de ziekenhuisopname. De patiënt vult vóór de operatie en opname dagelijks in of hij dertig minuten of meer bewogen heeft. Een goede conditie is immers van groot belang voor een sneller herstel ná de operatie. Ook vraagt de app twee keer per week naar de eetlust en moet de patiënt zich één keer per week wegen en dit gewicht doorgeven via de app. Zo kan de Regiegroep Darmziekte deze patiënten goed in de gaten houden in aanloop naar de operatie, zonder dat de patiënt naar het ziekenhuis hoeft te komen.

 

Tijdens de opname
Tijdens de ziekenhuisopname proberen we de patiënt ook nu al zoveel mogelijk te betrekken bij zijn zorgtraject en wordt de patiënt zo snel mogelijk gemobiliseerd. Dit alles gebeurt in het kader van de ERAS methode. De ERAS methode streeft naar een zo snel mogelijk herstel na operatie. De thuismeet-app van Luscii ondersteunt ook in deze fase van het traject. De patiënt vult in de app, indien nodig met hulp van de verpleegkundige, dagelijks acht metingen in. Het gaat om gewicht, misselijkheid, mobilisatie, ontlasting, overgeven, vast voedsel, vochtinname en winderigheid. Deze gegevens moeten wij als ziekenhuis van al onze ERAS patiënten verzamelen en aanleveren bij de Europese ERAS organisatie. Doordat de patiënt dit zelf dagelijks invult in de app, verzamelen we meer gegevens en is de patiënt meer betrokken bij zijn zorgtraject.

 

Na de opname

Wanneer de patiënt weer naar huis mag, is dat voor veel patiënten een onzekere periode. ‘Kan ik wel naar huis? Wat als de wond gaat lekken? Hier word ik goed in de gaten gehouden.’ zijn veel gehoorde opmerkingen. Complicaties ontwikkelen zich vaak in de eerste week na ontslag. Juist om die reden vult de patiënt de eerste weken na ontslag wat meer dagelijkse metingen in. Temperatuur, pijnscore, ontlasting en beweging zijn gegevens die het herstel en de mogelijke ontwikkeling van complicaties in beeld brengen. Door het monitoren van deze gegevens kan het verergeren van een beginnende complicatie en daarmee een potentieel SEH bezoek of spoedopname voorkomen worden.

 

Informatie op het juiste moment

Via de app krijgt de patiënt ook informatie en adviezen aangeboden: gedoseerd in hapklare brokken en op het juiste moment in het zorgtraject. Bijvoorbeeld de instructies voor het nuchter zijn of informatie over het opnemen van contact bij klachten na de ziekenhuisopname. Geen mappen vol papieren en folders meer, maar alleen een app op smartphone of tablet.

 

 

 

PDS - Connect

 

Met de komst van Tim Schreuder als digitaal ingestelde MDL-arts in het WZA ontstond al gauw het idee om een thuismeetprogramma voor patiënten met het Prikkelbaar Darm Syndroom (PDS) te maken. PDS kent veel verschillende klachten, oorzaken en zo ook behandelingen. Samen met softwareleverancier Luscii en verpleegkundig specialist Hannie Bouwman werd PDS-Connect ontwikkeld, met het doel om de patiënten op een goede en gestructureerde manier te informeren over de verschillende behandelmethoden en hun klachten te objectiveren.

 

Vaker contact

Omdat PDS vaak onbegrepen klachten veroorzaakt, hebben de patiënten veel behoefte aan persoonlijke begeleiding en een luisterend oor. Door het gericht informeren van de patiënt en het monitoren van de klachten via de app, hebben ze vaker contact met hun zorgverlener en kan de zorg meer op maat aangeboden worden. Patiënten hoeven hierdoor ook minder vaak naar het ziekenhuis te komen, wat bij deze doorgaans werkende patiëntenpopulatie een prettige bijkomstigheid is.

 

Begeleiding bij de behandeling

Bij aanvang van de begeleiding kiest de patiënt drie behandelingen uit een lijst met tien behandelingen die bewezen effectief zijn bij PDS. Vervolgens probeert hij deze behandelingen één-voor-één uit.

In de app PDS-Connect wordt elke behandeling toegelicht met behulp van plaatjes en tekst. Deze informatie is op elk moment terug te lezen en wordt per patiënt aangeboden op het moment dat het van toepassing is.

De patiënt geeft daarnaast elke dag een pijnscore door via de app en hij vult twee keer per week drie extra metingen in. Dat zijn eetlust, misselijkheid en ontlasting. Op deze manier wordt snel duidelijk of een gekozen behandeling een positief effect heeft op de klachten.

 

 

Onco - Connect

 

Tijdens de inspiratieweek eind 2019 hield Annemieke Visser, oncologie verpleegkundige, een spontaan pleidooi voor het op afstand begeleiden van patiënten die chemotherapie krijgen. Samen met softwareleverancier Luscii, adviseur zorg Marieke Westendorp en oncoloog Peter Nieboer is er een thuismeetprogramma ontwikkeld, speciaal voor deze kwetsbare patiënten: Onco-Connect.

 

Psychosociale klachten

Als de diagnose kanker gesteld is, staat de wereld van de patiënt en zijn familie op de kop. Naast de veelal lichamelijke klachten, die door de kanker of de behandeling met chemotherapie veroorzaakt worden, zijn er ook vaak psychosociale klachten. Angst, somberheid, twijfels en zorgen kunnen de gemoedstoestand van de patiënt ernstig beïnvloeden en bepalen voor een deel de ervaren kwaliteit van leven.

 

Meten en bewustwording

Met de app Onco-Connect monitoren we zowel lichamelijke als psychosociale klachten. De patiënt geeft dagelijks zes metingen met betrekking op lichamelijke klachten door. Dat zijn beweging, misselijkheid, ontlasting, overgeven, temperatuur en pijnscore. Het gewicht wordt één keer per week doorgegeven. Wekelijks vragen we de patiënt ook om aan te geven in welke mate hij zich angstig, somber of vermoeid voelt.

Hierdoor denkt de patiënt er gericht over na en kan hij de scores vergelijken met de week ervoor. Bewustwording en erkenning van deze gevoelens zijn belangrijke voorwaarden om deze klachten te bespreken. Het monitoren van de lichamelijke klachten helpt bij het tijdig signaleren van complicatie en/of verslechtering van de situatie. Hierdoor kan een spoedopname of SEH bezoek worden voorkomen.

 

Informatie op maat

Naast het uitvragen van klachten, bevat Onco-Connect ook veel informatie. De zorgverlener kan per patiënt specifieke informatie aanbieden op het moment dat het van toepassing is. Nu krijgt de patiënt bij het eerste gesprek een volle map met alle informatie mee naar huis, ook de informatie die op dat moment en soms zelfs helemaal niet van toepassing is voor hem. Denk aan adviezen bij bepaalde bijwerkingen, terwijl niet elke patiënt last krijgt van die bijwerkingen. In de app bieden we alleen de informatie aan die van toepassing is, en dan ook nog op het moment dat het van toepassing is.