Advance Care Planning (ACP)

ACP is een proces waarbij patiënten, hun naasten en/of zorgvertegenwoordiger ondersteund worden om op basis van hun eigen waarden en opvattingen, zinvolle en haalbare doelen voor hun huidige en toekomstige zorg en behandeling te bepalen en die vast te leggen. Dit gebeurt in terugkerende gesprekken met zorgverleners.
Sinds begin 2021 is het nieuwe stappenplan Advance Care Planning (ACP) beschikbaar. Dit document is tot stand gekomen na een initiatief vanuit Samen Zorg Assen en uitgewerkt door een brede vertegenwoordiging van patiënten, zorgorganisaties en netwerken in Drenthe.
Het document bevat een stappenplan waarin de rol van de verschillende professionals beschreven staat. Open het ACP-stappenplan hier: 

 

Contact met de polikliniek Dermatologie

Hebt u een biopt of excisie verricht die opnieuw geëxcideerd moet worden? De polikliniek Dermatologie vraagt u om in dat geval bij de verwijsbrief direct het originele PA-verslag mee te sturen. Een beknopt verslag in de verwijzing is namelijk niet voldoende. Wist u verder dat de poli Dermatologie een zogenaamde 'overleglijn' voor huisartsen heeft? Deze is te bereiken via telefoonnummer 5216. Belt u liever dat nummer dan ons patiëntennummer (5215) zodat u en uw patiënten minder lang hoeven te wachten.

Verder: