Vanaf maandag 16 april 2018 hanteert de afdeling Radiologie een nieuwe werkwijze bij kritieke bevindingen. Voortaan vragen wij bij kritieke bevindingen een leesbevestiging van u! Graag uw aandacht hiervoor.

Conform nieuwe richtlijnen moet de afdeling Radiologie zich voortaan vergewissen dat u als verwijzer kennis hebt genomen van een kritieke bevinding bij beeldvormend onderzoek. Een bevinding is kritiek als een patiënt ernstige nadelige gevolgen kan ondervinden als de rapportage ervan vertraagt, of als kennisname van de rapportage vertraagt of uitblijft. Voortaan is het daarom noodzakelijk dat de radioloog bij niet-direct contact een bevestiging vraagt dat de verwijzer kennis heeft genomen van de kritieke bevinding. Een verzendbevestiging van de fax is in dat geval niet voldoende.

Wat betekent dit concreet voor u?

Als er geen direct contact heeft plaatsgevonden tussen u als aanvrager en de radioloog versturen wij een fax bij een kritieke bevinding. In het vervolg wordt ook een leesbevestiging mee gefaxt. Wij vragen de verwijzer om deze leesbevestiging in te vullen en per ommegaande retour te faxen naar de afdeling Radiologie. Met deze werkwijze borgen wij dat wij kritieke bevindingen tijdig met de verwijzer communiceren opdat u op tijd en adequaat kunt handelen. Hartelijk bedankt voor uw medewerking!