Met enige regelmaat worden patiënten door de huisarts naar het ziekenhuis verwezen voor een thoraxfoto. De reden is dan verdenking op Tuberculose (TBC) of TBC staat hoog in de differentiaal diagnose.

De medewerkers van de afdeling radiologie worden dan geconfronteerd met hoestende patiënten die voor een thoraxfoto komen. De patiënten 'hangen' soms ver over de balie heen en hoesten medewerkers  aan.  

De medewerkers van radiologie zijn geïnstrueerd dat er bij een (hoge) verdenking op TBC maatregelen genomen moeten worden. Dit betekent dat de patiënt wordt benaderd met een FFP2-mondneusmasker op en apart wordt gehouden van de andere patiënten die in de wachtkamer zitten. Soms geven de medewerkers van radiologie de patiënt een FFP2-mondneusmasker. Dit vinden de medewerkers wel lastig /moeilijk omdat de patiënt niet altijd begrijpt waarom ze dit doen. Bij voorkeur krijgt de patiënt zelf een mondneusmasker van u mee om op te zetten bij het bezoek aan het ziekenhuis.

Verder is er in het WZA de afspraak gemaakt dat de medewerkers de patiënten kunnen aanspreken op hun hoestdiscipline. Daarnaast houden de medewerkers er rekening mee dat een patiënt aan het einde van de dag wordt ingepland.

Om te voorkomen dat de medewerkers van de radiologie besmet worden met tuberculose en met regelmaat een contactonderzoek naar TBC moeten ondergaan, vragen we u:

  • om bij verwijzing van patiënten met een (hoge) verdenking op TBC contact op te nemen met het secretariaat van afdeling radiologie, telefoonnummer (0592) 23 54 66.
  • de patiënten met hoge verdenking een FFP2 mondneusmasker mee te geven.

Door onze gezamenlijke inspanning  wordt  het risico op overdracht  van TBC beperkt.