Basiscursus wondzorg Wondexpertisecentrum WZA

In november start weer een basiscursus wondzorg, gegeven vanuit het Wondexpertisecentrum WZA. De basiscursus Wondverzorging van het WEC vindt plaats op drie dinsdagavonden en wel op 1 en 15 november en 6 december 2022. Aanmelden kan tot 1 oktober a.s.!

Deze praktijkgerichte cursus van het WZA geeft de zo gewenste antwoorden waar u daadwerkelijk mee kan werken. Na afloop van de cursus hebt u kennis van een werkbare structuur die uniformiteit creëert binnen de diagnostiek en behandeling van wonden in de gehele zorgketen. Uiteraard is het de patiënt die hiervan profiteert, doordat wonden sneller genezen (Timm, 2013).

Inhoud

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan:

 • Anatomie en fysiologie van de huid en het wondgenezingsproces
 • Wondindeling en modellen, ALTIS, TIME en verbandmaterialen
 • Vasculitis en veneuze insufficiëntie
 • Arteriële afwijkingen en de diabetische voet
 • Wonden t.g.v. trauma, maligniteit en decubitus

Ook zijn er workshops waar nader in wordt gegaan op en geoefend met:

 • verbandmiddelen, negatieve-druktherapie
 • ALTIS en TIME
 • ACT (zwachtelen)
 • diabetische voet en arterieel ulcus
 • traumawonden en maligniteit
 • decubitus en voeding

Sprekers zijn onder andere: dermatoloog, chirurg, gespecialiseerd wondverpleegkundigen, verpleegkundig specialist en diëtist.

Voor wie is deze cursus?

De doelgroep van deze cursus is divers: van huisarts en POH tot o.a. verpleegkundig specialisten, physician assistants, verpleegkundigen en podotherapeuten.

NB. accreditatie wordt aangevraagd.

Kosten

€ 195

Aanmelden

Meld u uiterlijk 1 oktober 2022 aan via deze paarse aanmeldknop:

Meld je aan!

Vragen?

wec@wza.nl