Erik Kienhuis
Fysiotherapeut
Mirjam van den Ende
Fysiotherapeut
 

Zorgverzekeraars

Het WZA investeert in een goede relatie met zorgverzekeraars. Jaarlijks vindt regelmatig overleg plaats met de belangrijkste zorgverzekeraars. Het WZA tijdens de gesprekken met zorgverzekeraars altijd vertegenwoordigd door een vaste ziekenhuisdelegatie en drie leden van de medische staf. Daarnaast worden verzekeraars incidenteel uitgenodigd voor het bijwonen van een informatieve bijeenkomsten.

Een positieve ontwikkeling is de toegenomen aandacht van verzekeraars voor kwaliteit. Verzekeraars willen zich richting hun (potentiële) verzekerden onderscheiden ten opzichten van de concurrent. Prijsconcurrentie blijkt daarbij slechts beperkt te werken. Om deze reden kiezen verzekeraars steeds meer voor onderscheid op het gebied van kwaliteit.

Het WZA streeft naar kwalitatief uitstekende zorg en wil daarbij transparant zijn over de geleverde kwaliteit. In dit kader worden kwaliteitsgegeven aangeleverd aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en aan Zichtbare Zorg. De kwaliteitsindicatoren laten zien dat het WZA doorgaans beter presteert dan het landelijk gemiddelde. Uiteraard wordt de ontwikkeling van deze kwaliteitsgegevens nauwlettend gevolgd en worden waar nodig verdere kwaliteitsverbeteringen doorgevoerd. 

Nieuws

  • Persberichten over o.a. multidisciplinaire poli's, MCW, Topzorg
  • WZA in de media

Zorgcatalogus

Het WZA wil patiënten en andere belanghebbenden inzicht gegeven in de manier waarop de zorg in ons ziekenhuis wordt verleend. Hiertoe worden de belangrijkste aandoeningen op een toegankelijke manier toegelicht, evenals de bijbbehorende behandelingen. De lijsten zullen komende tijd nog zeer worden uitgebreid.

Kwaliteitsinformatie

  • Zichtbare Zorg rapportages