Naar hoofdinhoud Naar footer

Praat u mee over de toekomst van de acute zorg?

maandag 10 juni 2024

Deze bijeenkomst wordt door adviesbureau Berenschot georganiseerd, in opdracht van VWS.

Op dit moment is er in Nederland een vastgelegde 45-minutennorm voor de spreiding en de beschikbaarheid van acute zorg. Vrijwel alle bewoners van Nederland moeten binnen 45 minuten met een ambulance de spoedeisende hulp of acute verloskunde kunnen bereiken. In de beleidsagenda staat dat er een alternatief komt voor de nu geldende 45-minutennorm.

Meedenken burgers

Omdat het meenemen van leefbaarheid in de regio een belangrijk thema is in deze discussie, worden burgers in dit voorbereidende stadium actief betrokken.
In het najaar van 2023 heeft Berenschot al 4 bijeenkomsten georganiseerd over de acute zorg. De behoeften, zorgen en ervaringen van inwoners in onder andere de regio’s Drenthe en Friesland, zijn geïnventariseerd. Het rapport hiervan is hier te vinden: Inwoners over de acute zorg in Nederland | Rapport | Rijksoverheid.nl.

Het vervolg

Berenschot organiseert nu, wederom in opdracht van VWS, vervolgbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomst worden 5 alternatieve varianten voor de 45-minutennorm van de ambulancezorg verkend. Het ministerie heeft bij elke variant op hoofdlijnen de kansen en risico’s uitgewerkt. Per variant zijn we benieuwd naar uw reflectie. Wat zijn volgens u de voordelen per variant? En wat zijn mogelijke bezwaren? Daarnaast horen we graag uw ideeën bij eventuele gevolgen per variant.

U bent van harte welkom!

U wordt van harte uitgenodigd om deze avond de verschillende varianten te bespreken. Ook als u niet bij de eerste bijeenkomst aanwezig bent geweest, bent u welkom. U hoeft ook geen kennis te hebben van de zorg. Uw reacties op de varianten worden doorgegeven naar VWS. Op die manier kan het ministerie uw reflecties meenemen in de besluitvorming.

Goed om te weten

Als u zich opgeeft, ontvangt u het programma van de avond en de laatste praktische informatie voor de bijeenkomst van tevoren. De avond begint om 17.30 uur met soep en broodjes. Om 18.00 uur begint het  programma. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Mabelle Gerritsen via m.gerritsen@berenschot.nl.

Wat: Meedenken over de acute zorg in de regio

Waar: Het Schakelveld, Witterhoofdweg 1a in Assen

Wanneer: maandag 10 juni, 17.30 – 20.00 uur

Kosten: gratis

Aanmelden: Via deze link Adviesbureau Berenschot 

Vragen? Mail naar m.gerritsen@berenschot.nl