Naar hoofdinhoud Naar footer

Tarieven en vergoedingen

Komt u voor een onderzoek of behandeling in het WZA, dan is het belangrijk om van te voren te weten of de kosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar en hoe het zit met uw eigen risico.

U bent wettelijk verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten. Met deze verzekering krijgt u de basisziekenhuiszorg vergoed (houd er wel rekening mee dat u niet met iedere basisverzekering in ieder ziekenhuis de basiszorg volledig vergoed krijgt). Bent u niet verzekerd en hebt u ziekenhuiszorg nodig, dan moet u de kosten zelf betalen.

Contracten voor basisziekenhuiszorg in 2024

In het schema hieronder kunt u zien met welke zorgverzekeraars het WZA een contract heeft voor 2024. Onder één verzekeringsconcern vallen meestal verschillende zorgverzekeraars. Kijk voor meer informatie op www.zorgwijzer.nl.

Zorgverzekeraar

Contract voor 2024

Zilveren Kruis (onder andere Achmea en De Friesland)

Contract voor 2024

Let op: het WZA heeft géén contract voor budgetpolissen en selectieve polissen van Zilveren Kruis

CZ  Contract voor 2024
Menzis Contract voor 2024
VGZ Contract voor 2024
Eno  Contract voor 2024
ASR Contract voor 2024
DSW Contract voor 2024
ONVZ Contract voor 2024
Zorg&Zekerheid Contract voor 2024
Caresq (Eucare/Aevitae)

Contract voor 2024

Let op: het WZA heeft géén contract voor de selectieve polis van Caresq (Eucare/Aevitae)

Belangrijk voor u om te weten

U kunt altijd bij ons terecht in het ziekenhuis, maar de vergoeding hiervan kan wel verschillend zijn. Raadpleeg uw zorgverzekeraar bij specifieke vragen rondom vergoeding van zorg of andere onderwerpen.

Zelf betalen bij budgetpolissen en selectieve polissen

Met een polis uit dit rijtje kunt u in het WZA voor hoge kosten komen te staan!

  • Zilveren Kruis Basis Budget
  • Zilveren Kruis Basis Budget (ABN)
  • Zilveren Kruis Basis Budget (Rabobank)
  • Principe Polis Budget
  • Basisverzekering Natura Select Aevitae

Met een van deze polissen krijgt u ook in 2023 maximaal 75% van de basiszorg vergoed. Voor de andere 25% krijgt u van het ziekenhuis een rekening die u zelf moet betalen. Dit bedrag kan oplopen tot honderden euro’s of meer. Als u gebruik wilt maken van geplande basiszorg in het WZA, bent u dus beter af met een andere zorgpolis.

In een aantal gevallen krijgt u met een budgetpolis of selectieve polis van Zilveren Kruis of Caresq wél alle kosten vergoed. Dit geldt voor: spoedzorg, verloskundige zorg bij een bevalling, vervolgbehandeling van een zorgtraject dat in 2022 of eerder is gestart, kaakchirurgie, röntgenonderzoek, laboratoriumonderzoek, een scopie of ander onderzoek op aanvraag van de huisarts, een behandeling bij kinderen tot 18 jaar, een verwijzing door een specialist in een ander ziekenhuis (tertiaire verwijzing), geestelijke gezondheidszorg (GGZ), een behandeling bij een psychiater, bevolkingsonderzoek darmkanker.

Denk om uw eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, moet u in 2022 van de meeste zorg de eerste 385 euro zelf betalen. Dit heet uw ‘eigen risico’.
Komt u in het ziekenhuis voor een onderzoek of behandeling en hebt u deze € 385 nog niet uitgegeven? Houd er dan rekening mee dat u (een deel van) de kosten zelf moet betalen. Als uw behandeling lang duurt (over twee jaren), is het mogelijk dat u twee keer eigen risico moet betalen.

Naast het verplichte eigen risico kunt u uw eigen risico vrijwillig verhogen. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

U hebt een verwijzing nodig om zorg vergoed te krijgen

Ziekenhuiszorg wordt alleen vergoed als u een verwijzing hebt van uw huisarts of van een andere erkende verwijzer. Dit kan zijn: een medisch specialist, een arts voor verstandelijk gehandicapten, een specialist ouderengeneeskunde, een jeugdarts, een bedrijfsarts, een psychiater, een verloskundige of een tandarts. Per zorgverzekeraar en zorgpolis kan het verschillen wie eventueel nog meer als verwijzer wordt erkend.

Niet medisch-noodzakelijke zorg wordt niet vergoed 

Zorg die niet medisch noodzakelijk is (bijvoorbeeld cosmetische operaties) wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Deze zorg betaalt u dus zelf. U kunt hiervoor bij het ziekenhuis een prijsopgave vragen. Soms is een (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk vanuit een aanvullende verzekering.

Speciale zorgverzekering als u een laag inkomen hebt

Hebt u een laag inkomen, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de speciale collectieve zorgverzekering van uw gemeente. Uw gemeente betaalt dan een deel van de premie. Het kan per gemeente verschillen wat de voorwaarden zijn om voor een collectieve verzekering in aanmerking te komen, Meer informatie vindt u op Gezondverzekerd.nl.