Naar hoofdinhoud Naar footer

Privacyverklaring ziekenhuisnota

Op uw ziekenhuisnota staat welke zorg u hebt gekregen en, als u dure geneesmiddelen krijgt, wat daarvan de reden is. Dit is een landelijke afspraak die bedoeld is om u zoveel mogelijk inzicht te geven in uw nota.

In verband met uw privacy kunt u er echter moeite mee hebben dat al deze informatie op uw zorgnota terug te vinden is. In dat geval kunt u op de polikliniek waar u onder behandeling bent een zogenaamde privacyverklaring ondertekenen. Er wordt dan geregeld dat op uw nota geen gegevens komen te staan over zorgactiviteiten (zoals onderzoeken, polikliniekbezoeken en verpleegdagen). Ook de reden om eventuele dure geneesmiddelen voor te schrijven wordt dan niet vermeld.

Houd er rekening mee dat DBC-informatie (diagnosecode en zorgproduct) wel op de nota komt te staan. Dit is een wettelijke verplichting.