Naar hoofdinhoud Naar footer

Uitleg ziekenhuisnota

Wanneer krijgt u een rekening van het WZA?

U ontvangt een rekening van het WZA wanneer:

  • uw zorgverzekeraar geen overeenkomst heeft afgesloten met het WZA voor de betreffende behandeling. Het gaat dan bijvoorbeeld om cosmetische zorg.
  • uw zorgverzekeraar de behandeling niet volledig vergoedt. Het is daarom altijd van belang dat u van te voren bij uw zorgverzekeraar de mogelijkheden voor vergoeding van uw behandeling nagaat. Het kan wel zijn dat uw behandeling dan (deels) vanuit uw aanvullende verzekering wordt vergoed.
  • uw zorgverzekering bij het WZA niet bekend is of onjuist is ingevuld.
  • u onverzekerd bent.

In alle andere gevallen gaat de nota rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. 

Uw rekening inzien

Op de website van uw zorgverzekeraar kunt u - onder 'mijn omgeving' - uw ziekenhuisnota of het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar inzien. U leest daar hoe het bedrag tot stand is gekomen dat u moet betalen. Zo staat er om welke DBC het gaat, wat de begin- en einddatum is van de DBC en welke zorg u hebt gekregen (gesprekken, onderzoeken, dure geneesmiddelen, operaties). Als u dure geneesmiddelen hebt gekregen, staat op de zorgnota vermeld wat daarvan de reden is.

Hoe zit mijn rekening in elkaar? 

Op uw ziekenhuisnota staan veel codes en afkortingen, waardoor hij misschien wat lastig te lezen is. Daarom de volgende uitleg:

Datum van De datum van het eerste bezoek aan het ziekenhuis voor de behandeling die in de DBC-zorgproductcode staat.
Einddat De datum waarop de DBC voor uw behandeling is afgesloten.
Uitvoerend specialisme Deze code geeft aan welke specialisme als hoofdbehandelaar is opgetreden.
Diagn code De code waarmee uw diagnose is vastgelegd door de specialist.
ZP code Betreft de code voor de diagnose en behandeling die plaatsgevonden heeft. De zorgproductcode.
Omschrijving Korte omschrijving van uw behandeling.
Hashcode

Controlegetal waaruit blijkt dat de te declareren zorgproductcode op de juiste manier is bepaald, volgens de landelijke
wet- en regelgeving op basis van diagnose en uitgevoerde verrichtingen.

Kosten De kosten van het ziekenhuis. Onder andere apparatuur, verpleegkundigen en gebruik van onderzoeksruimtes, kamers e.d.
Verw.Type-AGB De registratiecode van uw verwijzer. Meestal de huisarts of een specialist.
AfsCOD_Afsluitregels Een registratiecode voor de afsluiting van de behandeling. Meestal einde behandeling.
Indicatie machtiging Er is een machtiging voor de behandeling aanwezig.

 

Meer weten?

  • Hebt u vragen over de ziekenhuisnota, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.