Naar hoofdinhoud Naar footer

Veelgestelde vragen over de ziekenhuisnota

Een ziekenhuisnota kan veel vragen oproepen. Hieronder vindt u op de meest gestelde vragen een antwoord. 

 

Waar komt het bedrag op de nota vandaan?

Onderdelen van een behandeling (zoals een onderzoek, medicijnen of een operatie) worden niet apart in rekening gebracht, maar als één DBC. Een DBC is een zorgpakket dat gebruikelijk is bij een bepaalde diagnose. De DBC’s zijn vastgesteld door de overheid. De prijs van een DBC is een gemiddelde. Het bedrag is soms lager, soms hoger dan de echte kosten.

Twee keer eigen risico betalen voor één behandeling?

Als uw behandeling langer duurt, moet u soms twee keer eigen risico betalen. Een DBC stopt, afhankelijk van de soort behandeling, na 42, 90 of 120 dagen. De nota wordt dan ook vastgesteld. Als u daarna nog onder behandeling blijft, begint meteen een nieuwe DBC. Valt de start van deze DBC in een ander jaar, dan betaalt u ook voor dat jaar eigen risico.

Is van tevoren te zeggen hoe duur een behandeling is?

Van tevoren is niet te zeggen wat de prijs is van een behande­ling. Uw arts moet eerst een diagnose stellen en weten welke zorg u precies nodig hebt. Anders is het onduidelijk om welke DBC het gaat. Het maakt bijvoorbeeld voor de kosten veel verschil of u dezelfde dag alweer naar huis gaat of een nacht in het ziekenhuis blijft.

Wat kost een belafspraak of bijvoorbeeld een app-gesprek via BeterDichtbij?

Ter vervanging van een afspraak op de polikliniek kunt u een afspraak hebben via de telefoon (gewoon bellen of beeldbellen), een app-gesprek via BeterDichtbij of een e-mailgesprek via MijnWZA. Als dit contact een volwaardige vervanging is van een polikliniekbezoek, berekenen we het ook als een 'gewoon' polikliniekbezoek. Dit is officieel toegestaan, op voorwaarde dat er in uw dossier een duidelijk verslag komt van de afspraken die we tijdens het gesprek met u maken over onderzoek en behandeling. Uw zorgverzekeraar zal dit controleren.

Naar welke zorgverzekeraar gaat de nota na een overstap?

We sturen de nota naar de zorgverzekeraar bij wie u op de startdatum van de DBC verzekerd was.

Waarom komt de nota zo laat?

Ieder jaar moet het ziekenhuis nieuwe prijsafspraken maken met de zorgverzekeraars. Soms lukt dit pas in het nieuwe jaar. U kunt pas een nota krijgen als de prijzen bekend zijn.