Wachttijden

Hieronder ziet u de wachttijden van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Deze zijn voor het laatst bijgewerkt op 6 april 2023. De wachttijden zijn uitgedrukt in kalenderdagen. Klik voor een uitgebreidere lijst of voor uitleg over de wachttijden.

Vanwege coronamaatregelen kan de wachttijd langer zijn dan hieronder staat aangegeven. Neem gerust contact op met de afdeling waar u een afspraak hebt als u vragen hebt of zich zorgen maakt. 

Wachttijdbemiddeling

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben afgesproken wat aanvaardbare wachttijden zijn: vier weken voor een eerste afspraak op een polikliniek of een onderzoek, zeven weken voor een behandeling. Als een wachttijd langer is en u wilt eerder geholpen worden, kan uw zorgverzekeraar nagaan of u in een ander ziekenhuis sneller aan de beurt bent.

 


Behandeling

Polikliniek- Behandeling - Diagnostiek

Behandeling Polikliniek Behandeling Diagnostiek
Amandeloperatie bij kinderen 90
Basaalcelcarcinoom 21
Begeleiding op de Stoppen met roken-poli 60
Behandeling astma met Dupilumab 75
Behandeling op de Hoofdpijnpoli 84
Behandeling van astma met Fasenra 75
Behandeling van astma met Nucala 75
Behandeling van COPD 75
Behandeling van sarcoïdose 75
Besnijdenis (circumcisie) bij kinderen 90
Besnijdenis (circumcisie) bij volwassenen 90
Borstreconstructie 300
Borstsparende operatie bij borstkanker 14
Borstverwijderende operatie bij borstkanker 14
Chronische nierschade 16
Coloscopie (darmonderzoek) bij patiënten met een colostoma 154
Coloscopie (darmonderzoek) met laxeren bij patiënten met een dubbelloops ileostoma 154
Coloscopie (darmonderzoek) zonder laxeren bij patiënten met een ileostoma 154
Coloscopie met Dormicum (laxeren met Moviprep) 154
Coloscopie met Dormicum (laxeren met Pleinvue) 154
Coloscopie met sedatie (laxeren met Moviprep) 154
Coloscopie met sedatie (laxeren met Pleinvue) 154
CT-scan 19
Darmkanker 14
DEXA-meting 172
Diabetische voet 14
Echocardiografie 14
Echo-onderzoek 25
Een triggervinger 10
Gastroscopie (maagonderzoek) 154
Gastroscopie (maagonderzoek) met Dormicum 154
Gastroscopie (maagonderzoek) met sedatie 154
Geheugenpoli 77
Hartfalenpoli 54
Hartkatheterisatie (CAG) 16
Herniaoperatie 105
Heupoperatie (nieuwe heup) 150
Holteronderzoek 24 of 48 uur 21
Intakegesprek polikliniek Psychiatrie 20
Knieoperatie (nieuwe knie) 150
Longkanker 2
Lui oog 100
Melanoom 7
MRI-scan 64
Nucleaire geneeskunde 21
Onderzoek bij duizeligheid 28
Ooglidcorrectie (door plastisch chirurg) 10
Operatie bij kinderen die scheelzien 112
Operatie vernauwing lendenwervelkanaal (stenose-operatie) 105
Orchidopexie 28
Poli Chronische nierschade 16
Prostaatoperatie (TURP) 120
Sarcoïdose (Besnier-Boeck) 60
Screening diabetische retinopathie 14
Seksuologiepoli 28
Sigmoïdoscopie (darmonderzoek) 154
Slaapregistratie in het ziekenhuis 115
Slaapregistratie thuis (Longgeneeskunde) 115
Slechthorendheid en een hoortoestel 34
Staaroperatie 70
Sterilisatie bij een man 90
Sterilisatie bij een vrouw 98
Triggervinger of syndroom van Quervain 10
Vlekken en flitsen bij het zien 56
VNUS-behandeling 14