Naar hoofdinhoud Naar footer

aftreden Paul van der Wijk

Na drie intensieve jaren heeft Paul van der Wijk besloten om af te treden als bestuursvoorzitter van het WZA. De reden is dat hij een betere balans zoekt tussen werk en privé.

Eduard Klasen, voorzitter raad van toezicht: “De raad van toezicht betreurt het zeer dat Paul het besluit heeft genomen om het WZA te verlaten. We zullen hem zeer missen. Zijn visie, diepgaande kennis van de ziekenhuiszorg, pragmatische insteek en verbindende kracht hebben sterk bijgedragen aan de doorontwikkeling van ons ziekenhuis. We waren graag met Paul ook de komende fase ingegaan, maar we respecteren vanzelfsprekend zijn keuze.”

Veel bereikt

“Onder zijn leiding zijn is de afgelopen jaren veel bereikt”, vervolgt Eduard Klasen. “In het oog springend is onder meer de business-case voor de bouw en de financiering ervan door de banken, de oplevering van het Ouder en Kind-centrum en de IC, het daadwerkelijk starten met de bouw van nieuwe OK’s. Ook zijn de relaties met stakeholders in de regio geïntensiveerd. Daarvoor danken wij Paul hartelijk.”

Dankbaar

Paul: “Dit alles kon alleen bereikt worden door enorme inzet van alle WZA-medewerkers en met steun van de raad van toezicht. Ik ben iedereen daar oprecht dankbaar voor. Voor mij is het nu echter tijd om op zoek te gaan naar een betere balans tussen werk en privé. Daarom heb ik besloten een stap terug te doen. Met gemengde gevoelens neem ik afscheid van het WZA.”

Toekomstige invulling

De raad van toezicht gaat de komende weken in gesprek met lid raad van bestuur Hans Mulder en interne belanghebbenden om te bezien hoe de toekomstige invulling van de raad van bestuur kan worden vormgegeven. Eduard Klasen: “Paul heeft aangegeven in ieder geval tot na de zomer te willen blijven, tot er een vervanger is. Dat geeft de organisatie de tijd om weloverwogen keuzes te maken en zo de noodzakelijke continuïteit te borgen. De raad van toezicht streeft naar spoedige duidelijkheid over de invulling van de vacature.”