Naar hoofdinhoud Naar footer

Akkoord op transformatievoorstel ‘Hart Voor Elkaar’

Als eerste zorgaanbieder van Drenthe en één van de eerste vijftien zorgaanbieders in Nederland hebben het WZA en Dokter Drenthe een akkoord gekregen van Zilveren Kruis en VGZ op het transformatievoorstel ‘Hart Voor Elkaar’. Hiermee geven Zilveren Kruis en VGZ aan dat zij het programma als een impactvolle transformatie beoordelen. Het akkoord betekent dat het WZA en Dokter Drenthe samen met de zorgverzekeraars verder aan de slag kunnen gaan om het transformatieplan uit te werken. 

Het doel van het transformatieprogramma is de cardiologische zorg in de regio beschikbaar en toegankelijk te houden, nu en in de toekomst. De afdeling Cardiologie in het WZA is al jaren vooruitstrevend en heeft een sterke verbinding met de eerstelijnszorg, zoals huisartsen. Financiering van het transformatieplan moet het mogelijk maken in de regio nieuwe concepten van zorg te ontwikkelen, met meer maatwerk voor patiënten en zorgverleners. Daarnaast kunnen bewezen concepten van zorg ingevoerd worden en regionaal opgeschaald. Denk aan het verder opschalen van digitale zorg, verder gebruik van telemonitoring en interventies op het gebied van vervangen, verplaatsen en voorkomen van zorg. 

Transformatieprogramma ‘Hart Voor Elkaar’ 

Het programma geeft antwoord op de vraag hoe cardiologische zorg eruitziet met een krimpende beroepsbevolking, meer ouderen en een steeds ouder wordende bevolkingsgroep in de regio. Het programma is in lijn met de visie op zorg zoals omschreven in het Integraal Zorg Akkoord en draagt bij aan passende zorg en de beweging naar juiste zorg op de juiste plek.    

Startpunt en vervolg

De focus zal eerst komen te liggen op het transformeren van de cardiologische zorg in de eerste en tweede lijn. Dit doen we in nauwe samenwerking met Dokter Drenthe, de regio-organisatie voor Drentse huisartsen. Na deze fase worden andere organisaties uit de regio betrokken bij de transformatie en volgt uitbreiding naar andere patiëntgroepen.
Nu er een akkoord is op de snelle toets gaan het WZA en Dokter Drenthe, in samenwerking met Zilveren Kruis en VGZ, aan de slag met het uitwerken van het transformatieplan.