Naar hoofdinhoud Naar footer

Campagne voorbereiding laatste levensfase

Publiekscampagne ‘Voorbereiding Laatste Levensfase’ heeft effect:

Bijna 50% kwetsbare 75-plussers in Drenthe legt wensen over laatste levensfase vast bij huisarts

Waarom bereiden we ons wel goed voor op allerlei belangrijke gebeurtenissen in ons leven, zoals een geboorte, een huwelijk of de aankoop van een huis, maar vaak niet of nauwelijks op onze laatste levensfase? Deze vraag lag aan de basis van de publiekscampagne ‘Voorbereiding Laatste Levensfase’, die ruim een jaar geleden begon. Halverwege 2020 had 28% van de kwetsbare 75-plussers in Drenthe hun wensen over de laatste levensfase besproken en vastgelegd bij de huisarts. Inmiddels geldt dat voor bijna 50%, zo blijkt uit het huisartsen informatiesysteem.
“Natuurlijk zijn we blij met het feit dat nu bijna de helft van alle kwetsbare 75-plussers in Drenthe actief is gaan nadenken over de laatste levensfase”, vertelt projectleider Jaap te Velde, werkzaam bij Dokter Drenthe. “Maar dit betekent tegelijkertijd, dat de andere helft daar kennelijk nog niet mee bezig is. En dat leidt in de praktijk soms tot ongewenste situaties. Denk aan onnodige bezoeken aan de spoedeisende hulp, onnodige opnames in het ziekenhuis, maar ook aan mensen die in het ziekenhuis komen te overlijden, terwijl ze eigenlijk veel liever thuis hadden willen sterven.”


Nieuwe impuls

Om ook die andere helft van de ouderen in Drenthe te bereiken, krijgt de publiekscampagne nu een nieuwe impuls. Te Velde: “De dood is geen gemakkelijk onderwerp om over te praten. Het blijkt voor veel mensen toch nog een taboe. Zelfs praten over het levenseinde met een arts of (wijk)verpleegkundige blijkt nog niet zo makkelijk. Daarom hebben we een korte voorlichtingsanimatie laten maken, die op een hele eenvoudige manier uitlegt waarom praten over de dood zo belangrijk is. Het geeft alle partijen rust en duidelijkheid. In eerste instantie natuurlijk de oudere zelf, maar zeker ook de naasten, mantelzorgers en zorgaanbieders. De animatie zal onder andere te zien zijn in wachtkamers van ziekenhuizen en huisartsenpraktijken.”

Spotjes op sociale media

Nadat veel aandacht is besteed aan het informeren van huisartsen en andere professionals uit zorg en welzijn, zoekt de publiekscampagne nu contact met de hele Drentse samenleving. “Via korte spotjes in de sociale media richten we ons op de ouderen zelf, maar zeker ook op hun kinderen”, vertelt Te Velde. “We vinden het namelijk erg belangrijk dat zij hierover in gesprek gaan met hun ouders. Ook zij hebben er immers alle belang bij om te weten welke wensen hun ouders nog hebben, als het gaat om de laatste levensfase. Wil vader of moeder wel of niet gereanimeerd worden? Wel of niet opgenomen worden op de intensive care? Wel of juist geen euthanasie? Waar willen ze sterven? Thuis, in het ziekenhuis of een hospice? Zijn er nog bepaalde zingevingsvragen? Door dit soort wezenlijke informatie te bespreken met naasten en uiteindelijk vast te leggen bij de huisarts, kunnen we de genoemde ongewenste situaties voorkomen.”
Kijk voor de animatie en meer informatie op: www.voorbereidinglaatstelevensfase.nl