Naar hoofdinhoud Naar footer

Cardiologie werkt aan dementievriendelijke poli

Hoe verleen je zo goed mogelijk zorg aan patiënten die dementie hebben? Al een bijna een jaar lang buigen de medewerkers van de poli Cardiologie zich over deze vraag in het project Dementievriendelijke ziekenhuizen. Inmiddels is het project bijna afgerond en zijn er ook al verbeteringen doorgevoerd.

Het project Dementievriendelijke ziekenhuizen komt uit de koker van Vilans. Deze kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning doet sinds vorig voorjaar onderzoek op de poli Cardiologie van het WZA. Vilans onderzoekt hoe de zorg dementievriendelijker kan worden ingericht. Uiteindelijk moeten de resultaten van dit onderzoek een toolbox opleveren die andere ziekenhuizen ook kunnen gebruiken om hun zorgproces beter in te richten voor patiënten met dementie. 

Zelfredzamer

Vanuit het WZA zijn geriatrieverpleegkundige Gerdie Boekeloo en Margriet Norder, coördinator Hartrevalidatie, kartrekkers van dit project. Volgens Gerdie zijn er veel voordelen als een ziekenhuis dementievriendelijk is ingericht. “De patiënt is dan zelfredzamer, ervaart minder stress en zal minder moeilijk hanteerbaar gedrag vertonen. En je helpt er niet alleen mensen met dementie mee. Ook andere kwetsbare patiënten kunnen hier iets aan hebben.”

Meer patiënten met dementie dan gedacht

Het project is vorig jaar gestart door gesprekken te voeren met de medewerkers van de poli Cardiologie. Gerdie: ”Daaruit kwam bijvoorbeeld naar voren dat het soms lastig in te schatten is of een patiënt dementie heeft. En dus ook om daar rekening mee te houden. De collega’s gaven toen bijvoorbeeld aan dat ze dachten dat ze maar weinig patiënten met dementie hadden. Nu we een jaar verder zijn met dit project merken ze echt dat het er meer zijn dan ze toen dachten.”

Ook is er gesproken met de mantelzorgers van patiënten met dementie. “We spraken bijvoorbeeld een zoon die mantelzorger is voor zijn vader. Hij bleef bij afspraken altijd in de wachtkamer wachten. Terwijl het voor de patiënt en zorgverlener juist heel handig kan zijn als de mantelzorger erbij zit. Die kan bijvoorbeeld goed aangeven wat een patiënt nog kan en ook instructies en uitleg beter begrijpen en onthouden.”

Aan de slag

Zulke verbeterpunten zijn het afgelopen jaar opgepakt. Zo worden mantelzorgers nu opgeroepen om zich te melden bij de balie, zodat ze de patiënt actief kunnen begeleiden bij de afspraak. Ook is het nu zichtbaarder of een patiënt dementie heeft. Het is namelijk mogelijk gemaakt om op een vaste plek in het patiëntendossier aan te geven of iemand dementie heeft. Een zorgverlener kan dit zien in het dossier en daar vervolgens rekening mee houden.

Maar er is meer verbeterd. De poli Cardiologie heeft ook patiënteninformatie in brieven en op MijnWZA onder de loep genomen. Waar het kon is die informatie toegankelijker gemaakt, bijvoorbeeld door moeilijke woorden te vervangen voor makkelijke alternatieven.

Dementie zelf ervaren

Cardiologie is voorlopig nog niet klaar met de missie om de poli dementievriendelijker te maken. Zo volgen alle polimedewerkers van Cardiologie binnenkort een scholing over dementie. Daarin gaan ze zelf ervaren hoe het is om deze ziekte te hebben. Ook worden de wachtruimtes nog dementievriendelijker gemaakt door met symbolen te werken die voor herkenning zorgen bij de patiënt.  

Heel het WZA dementievriendelijk

Hoewel het project bij Cardiologie bijna een jaar heeft geduurd, is dit volgens Gerdie pas het begin. Alle lessen en ervaringen die nu zijn opgedaan, moeten het makkelijker maken om meer afdelingen in het WZA dementievriendelijk te maken. Het einddoel? Een dementievriendelijk WZA. “Daar gaan we echt werk van maken.”