Naar hoofdinhoud Naar footer

druk op de zorg

Het aantal positieve coronatesten blijft verder stijgen. Niet eerder waren er zoveel besmettingen. Daarmee neemt ook het aantal ziekenhuisopnames en dus de druk op de zorg toe. In de media wordt veel gesproken over fase 3. Een spannende tijd, waarin we met elkaar voorbereidingen treffen en we er alles aan doen om, door goede onderlinge samenwerking binnen de regio en met de rest van het land, zowel de grote aantallen Covid-patiënten als de kritieke reguliere zorg aan te kunnen.

Minder planbare zorg

Afgelopen week hebben de ziekenhuizen in Nederland alle planbare zorg die zonder te verwachten gezondheidsschade uitgesteld kan worden, al stilgelegd. Daarmee komt er meer noodzakelijke capaciteit, met name personeel, beschikbaar voor zowel de spoedzorg als de Covid-zorg. Ondanks de grote inspanning van iedereen in zorg, staat de kritieke zorg die binnen 6 weken moet gebeuren om gezondheidsschade te beperken onder druk. Alle inspanningen zijn erop gericht om de gezondheidsschade zoveel mogelijk te beperken. Er liggen op dit moment 190 coronapatiënten in de Noordelijke ziekenhuizen, waarvan 44 op de IC. In totaal liggen er 30 patiënten uit andere regio’s.

Druk op verpleegafdelingen

Waar in de eerdere coronagolven de druk het grootst was op de Intensive Care, betreft het capaciteitsprobleem nu vooral de beschikbaarheid van klinische bedden in de ziekenhuizen en verpleeghuisbedden. Het capaciteitsprobleem wordt verergerd door personeelstekorten; zowel in de ziekenhuizen als bij de ambulancediensten, huisartsen, wijkzorg en in de VVT (verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg) is de uitval van personeel ongekend hoog. Alle ketenpartners werken met elkaar en met het Regionaal Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (RCPS) samen om de beschikbare capaciteit in de zorg zo goed mogelijk te benutten en de druk te verdelen.

Wat betekent fase 3?

Fase 3 wordt landelijk door de minister afgekondigd als de druk door het oplopende aantal Covid-patiënten zo groot is, dat er ingrijpende en onconventionele keuzes gemaakt moeten worden. Op dat moment kan het bijvoorbeeld zo zijn dat er in de ziekenhuizen alleen nog ruimte is voor acute zorg zoals zorg voor mensen met een hartinfarct, een hersenbloeding of een trauma na een ongeluk en Covid-zorg.

Boosterprik

Een gunstige ontwikkeling is dat afgelopen week de ziekenhuizen gestart zijn met het geven van de boosterprik aan eigen personeel, huisartsen en medewerkers van de ambulancediensten. Zo beschermen we het zorgpersoneel beter tegen het virus. De GGD’en gaan deze prik aan andere zorgmedewerkers geven en zijn inmiddels ook gestart met het vaccineren van de groep 80-plussers.

Vaccineren blijft van groot belang om ernstige ziekte en ziekenhuisopname te voorkomen. Met vaccinatie bescherm je niet alleen jezelf maar ook de mensen in je directe omgeving. Kijk op de website van de regionale GGD voor nadere informatie.

Naar het WZA?

  • Hebt u een afspraak in het ziekenhuis? Kom zoveel mogelijk alleen en kom niet te vroeg.

  • Wilt u op bezoek bij een patiënt op een van de verpleegafdelingen? Let op: niet meer dan 1 bezoeker per keer van 16 jaar of ouder. Maak een afspraak met de online bezoekplanner.