Naar hoofdinhoud Naar footer

Geslaagd werkbezoek minister Helder

Wat doet het WZA op het gebied van zorgvernieuwing? Om antwoord op die vraag te krijgen bezocht minister Helder van Langdurige Zorg en Sport gisteren het WZA. Zij had belangstelling voor de initiatieven die het WZA heeft ontplooid.

'Samenwerking met andere organisaties is vaak een voorwaarde voor zorgvernieuwing', stelde Hans Mulder van de raad van bestuur. Bij bijvoorbeeld thuismonitoring speelt dat een belangrijke rol.

Saskia Carli, adviseur Digitale Zorg, vertelde - samen met een huisarts en een verpleegkundige van Zorgcentrale Noord - over het succes van thuismonitoring en hoe belangrijk de inbreng van iedereen is om een zorginnovatie als deze succesvol te laten zijn. Hans Mulder benadrukte dat lef hebben ook belangrijk is: "Je moet durven starten, ook al zijn de afspraken over bijvoorbeeld financiering nog niet duidelijk".

Henk de Vries, manager Zorg, Behandeling en Wonen bij Interzorg, hield een vlammend betoog over de samenwerking en ambities van Samen Zorg Assen. Aansluitend nam de minister een kijkje op verpleegafdeling A2. Regieverpleegkundige Alinda Kuik gaf haar daar een rondleiding.

Verplaatste zorg
Een ander belangrijk project in het WZA is 'Ziekenhuisverplaatste zorg'. Projectleider Gerda Hemmink gaf aan dat dit een prachtig voorbeeld is van een van projecten die Interzorg en het WZA samen oppakken. 

Om haar verhaal te illustreren was een patiënt uitgenodigd die een heupoperatie ondergaan had in het WZA en wist dat ze heel snel na de operatie naar Anholt (Interzorg) zou gaan om te revalideren. Ze vertelde de minister dat ze dat van tevoren heel spannend had gevonden. Uiteindelijk was ze tevreden over de snelle overgang naar Anholt, ze had zich geen zorgen hoeven maken. 

Dit was het eerste ziekenhuisbezoek van de minister. Een vervolgafspraak is in de maak.