Naar hoofdinhoud Naar footer

Hans Mulder benoemd tot lid Raad van Bestuur WZA

De Raad van Toezicht van het WZA heeft dr. Hans Mulder met ingang van 1 januari 2021 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. Met voorzitter dr. Paul van der Wijk vormt Hans Mulder de tweehoofdige Raad van Bestuur van het WZA.

Mulder werkt momenteel als directeur Farmacie in het WZA. Daarnaast is Mulder een van de principal investigators bij het MOPHAR project, een samenwerking tussen het UCP van het UMCG, het Rob Giel Onderzoekscentrum van het UMCG, de faculteit Farmacie van de RUG, het WZA en GGZ Drenthe.

Gedreven
De Raad van Toezicht is zeer verheugd dat zij Hans Mulder als lid Raad van Bestuur kunnen benoemen. Raad van Toezicht-voorzitter prof.dr. E.C. Klasen geeft aan dat hier meerdere redenen aan ten grondslag liggen: “Hans Mulder is een WZA-er in hart en nieren. Hij is, gedreven vanuit de inhoud en met oog voor de belangen van patiënten, met de ziekenhuisapotheek succesvolle samenwerkingsrelaties aangegaan met eerstelijns zorgverleners en diverse regionale collega-organisaties. Eenzelfde ambitie streven wij ook na voor het gehele ziekenhuis. Daarnaast ben ik verheugd dat voor het eerst in de geschiedenis van het WZA een interne kandidaat is doorgegroeid naar het hoogste bestuurlijk niveau van het ziekenhuis.”

Kracht regionaal ziekenhuis
Hans Mulder: “Ik kijk ernaar uit te beginnen. Gegeven de tweede corona-uitbraak is het momenteel een roerige tijd in het ziekenhuis. Het is in het belang van het ziekenhuis dat we desondanks ook de stip op de horizon in het oog houden: samenwerken met de gehele zorgketen aan het voorkomen van ziekte. Preventie is het toverwoord de komende jaren.  Ik geloof daarbij in de kracht van een regionaal ziekenhuis als het WZA met korte lijnen naar partners in de keten. Vanuit dat perspectief verheug ik me er op om samen te werken met alle medewerkers van het WZA, het managementteam en collega-instellingen om de organisatie verder te ontwikkelen en versterken".
Paul van der Wijk: "Ik zie er naar uit om met Hans Mulder samen te werken aan de doorontwikkeling van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Samen werken we aan onze ambitie: de Drent wordt de meest vitale inwoner van Nederland".