Naar hoofdinhoud Naar footer

Meer specialistische zorg thuis voor patiënten in Noordoost-Nederland

Isala, Medisch Centrum Leeuwarden en Wilhelmina Ziekenhuis Assen hebben samen een snelle toets ingediend voor een monitoringscentrum voor specialistische zorg in de thuissituatie.

Onder de werktitel Medisch Coördinatiecentrum (MCC) Noordoost-Nederland zal dit centrum voor patiënten in Noordoost-Nederland specialistische zorg in de thuissituatie organiseren. Denk bijvoorbeeld aan het monitoren van complexe wonden of het coördineren van hybride zorg tijdens een behandeling met medicatie. Hierdoor worden ziekenhuisopnames voorkomen of verkort, krijgt de patiënt meer regie en vindt het herstel plaats in de vertrouwde thuissituatie. Thuis gaat het herstellen sneller, zo blijkt uit eerder opgedane ervaring, en de patiënten voelen zich daar prettiger.

Ziekenhuis thuis

In eerste instantie hebben drie ziekenhuizen de handen ineengeslagen. Zij hebben de intentie om op langere termijn met meer ziekenhuizen, huisartsen en andere zorginstellingen samen te werken om het volume te vergroten en de kwaliteit te verhogen. Met RIVO Noord, UMCG en Zorg bij Jou (Martini Ziekenhuis) zijn al eerste verkennende gesprekken gevoerd over de samenwerkingsmogelijkheden. Michèle Blom (RvB Isala): “Ik vind het heel mooi dat we met drie noordelijke ziekenhuizen starten om patiënten met complexe aandoeningen thuis te gaan behandelen. De patiënt en zijn familie en vrienden komen niet naar ons toe, maar wij gaan zelf naar onze patiënten: het ziekenhuis komt bij u thuis! En dat doen we op een veilige manier door continu via monitoring op afstand de vinger aan de pols te houden.”

Ervaring

Door de ervaringen met specialistische zorg thuis, die in Isala zijn opgedaan, start dit initiatief niet vanaf nul. De afgelopen jaren heeft Isala al veel specialistische zorg naar huis verplaatst met zeer tevreden patiënten als resultaat. Het delen van deze kennis en ervaring is een belangrijk onderdeel van deze samenwerking. Hans Mulder (RvB WZA): “Het WZA monitort al een tijd de laagcomplexe zorg en gaat nu ook inzetten op de hoogcomplexe zorg. Ik ben blij dat dit soort samenwerkingen in Noordoost-Nederland van de grond komen. Samenwerking en het delen van kennis en ervaring gaat ons allemaal verder helpen!”
Ben van Miltenburg, bestuurder bij Medisch Centrum Leeuwarden is het hier helemaal mee eens: “Ook het MCL heeft al veel ervaring opgedaan met het monitoren van laagcomplexe zorg en maakt met deze samenwerking de stap naar de meer complexe zorg. Wij zijn ervan overtuigd dat dit alleen kan in samenwerking met andere ziekenhuizen.”

Vervolgstap

De drie ziekenhuizen zijn erg enthousiast over deze samenwerking en verwachten dat de zorgverzekeraars de kans zullen aangrijpen om dit plan te financieren uit de transformatiegelden. Ze verwachten in mei te horen of de snelle toets goedgekeurd is zodat ze de vervolgstap, het transformatievoorstel, kunnen zetten. Zij roepen alle ziekenhuizen in Noordoost-Nederland op om met hen in gesprek te gaan en te verkennen hoe zij samen nog meer specialistische zorg naar huis kunnen verplaatsen.