Naar hoofdinhoud Naar footer

Nieuwe samenwerking: Beweegzorg Noord

Optimale beweegzorg voor alle patiënten in Groningen en Drenthe, dat is de ambitie van het nieuwe samenwerkingsverband Beweegzorg Noord.

Binnen Beweegzorg Noord* gaan fysiotherapeuten, huisartsen, orthopeden, ziekenhuizen en zorgverzekeraars samen aan de slag om de zorg voor patiënten met klachten aan het bewegingsstelsel duurzaam te verbeteren. Op maandag 4 juli jl. tekenden zij een intentieverklaring, die de start markeert.

Artrose meest voorkomende ziekte

Artrose is de eerste aandoening waar Beweegzorg Noord zich op richt. Artrose is een chronische aandoening die momenteel ruim 1,5 miljoen mensen treft. De verwachting is dat in 2040 artrose de meest voorkomende ziekte is met ruim 2,5 miljoen patiënten in Nederland. Op dit moment krijgen jaarlijks meer dan 60.000 mensen met artrose een nieuwe heup of knie. Dit aantal zal de komende jaren verder toenemen. De wachttijden voor deze operaties zijn mede als gevolg van Covid sterk opgelopen. Patiënten op de wachtlijst hebben veel pijn en kunnen vaak niet meedoenin de samenleving (werk en hobby’s).

De partijen binnen Beweegzorg Noord willen zich ervoor inzetten dat de vraag naar operatieve artrosezorg afvlakt, door preventieve zorg te bieden en de patiënt zo lang mogelijk conservatief te behandelen in de eerste lijn. Zij ontwikkelen hiervoor een stepped care-programma. Een gestructureerd behandelprogramma in de eerstelijn, bestaande uit educatie over artrose & leefstijl in combinatie met een op de praktijk gebaseerd en getoetst oefenprogramma, is een belangrijk onderdeel hiervan.
De ambitie is om op 1 januari 2023 te starten met het stepped care-programma.

 

* Beweegzorg Noord is een samenwerking tussen Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Treant Zorggroep, Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen, Groninger Huisartsen Coöperatie, Huisartsen Zorg Drenthe, Samenwerkende Fysiotherapeuten Groningen en Drenthe (ReumaNet Noord, Fysio Ketenzorg Noord en Coöperatie Plus Fysio Groep Drenthe), Menzis, Zilveren Kruis en VGZ.