Naar hoofdinhoud Naar footer

Ondertekening overeenkomst Medicijnresten in afvalwater

WZA ondertekent overeenkomst 'Medicijnresten in afvalwater'

ASSEN – Minder medicijnresten in het afvalwater: dat is het doel van de overeenkomst ‘Netwerk Medicijnresten Noord-Nederland'. Tijdens de Week van ons water (16-31 oktober) tekende het WZA dit convenant. Het is onderdeel van de ‘Green Deal Zorg 2.0, afspraken over duurzame zorg in een gezonde toekomst’, die het WZA al eerder ondertekende.

Het WZA spreekt met de ondertekening de intentie uit om een bijdrage te leveren aan verduurzaming van de zorgsector en elkaar te inspireren tot duurzame initiatieven. Gelijktijdig met het WZA ondertekende ook Interzorg Noord de afspraak. Het aantal deelnemende partijen komt hiermee op 23. 

Resten in afvalwater
Steeds meer ongewenste stoffen komen op een of andere wijze in het afvalwater terecht en maken de zuivering moeilijker en duurder. Medicijnresten zijn daar een voorbeeld van. Sommige medicijnresten kunnen een grote impact hebben op flora en fauna. Denk bijvoorbeeld aan diclofenac, hormonen uit de anticonceptiepil en antibiotica. Voor al deze stoffen, schadelijk en minder schadelijk, geldt het voorzorgsprincipe: hoe minder, hoe beter. 

Toename medicijngebruik
Als gevolg van de vergrijzing, is de verwachting dat het medicijngebruik zal toenemen. Gemiddeld heeft een 65-plusser bijna drie keer zo veel geneesmiddelen nodig als een andere Nederlander. Daarbij groeit het aantal 65-plussers in Noord-Nederland sterker dan het landelijk gemiddelde. Genoeg redenen voor de partijen om de handen ineen te slaan.

Aanpak
Om verandering tot stand te brengen, is het van belang om vanuit de hele keten samen te werken, van voorschrijving tot zuivering. Daarbij is het motto: wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit. Op 12 november 2019 hebben 18 partijen uit het Netwerk Medicijnresten Noord-Nederland een convenant ondertekend. Daarin is onder meer afgesproken dat de deelnemers de samenwerking in Noord-Nederland gaat versterken. Zo kunnen ze kennis en data bij elkaar brengen om meer inzicht te krijgen in de effecten van medicijnresten in het afvalwater. Door de inspanningen te bundelen leveren ze een bijdrage aan het terugbrengen van geneesmiddelenresten in het milieu.

Minder medicijnen voorschrijven
Vanuit het netwerk worden pilots en projecten opgestart die bijdragen aan de vermindering van medicijnresten in het afvalwater. Verder kunnen knelpunten – en mogelijke oplossingen- vastgesteld en onder de aandacht worden gebracht van partijen die hier invloed op kunnen uitoefenen, zowel regionaal, nationaal als internationaal.
Naast aandacht voor een goede afvalverwerking van medicijnresten, is er aandacht voor de hoeveelheid medicijnen die worden voorgeschreven. Minder medicijnen in omloop brengen, zorgt voor minder medicijnresten in het afvalwater. Vanuit het netwerk Samen Zorg Assen gaan de partijen hier meer op in zetten. Van de Bergh van Interzorg: “Hoe minder geneesmiddelen worden voorgeschreven des te minder er aan medicijnresten in het milieu terecht komen”.

Thema’s WZA
Het WZA heeft de ambitie om zijn activiteiten zodanig uit te voeren dat de effecten op het milieu zo klein mogelijk blijven. “We werken aan onze ambitie met behulp van een aantal thema's, zoals Co2-uitstoot, duurzame mobiliteit en duurzame voeding. Hiermee geven wij mede-invulling aan de Green Deal Duurzame Zorg 2.0, die het WZA in 2020 heeft ondertekend”, zegt Paul van der Wijk, voorzitter van de raad van bestuur, “We zoeken hierin de samenwerking met andere zorg- en welzijnsinstellingen.”

Green Deal
Medicijnresten in het afvalwater verminderen en/of verwijderen maakt deel uit van de Green Deal Zorg 2.0. Deze Green Deal bevat afspraken over duurzame zorg voor een gezonde toekomst. Brancheorganisaties, zorgverenigingen en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werken nauw samen in de Green Deal. Ruim 200 organisaties zijn inmiddels aangesloten, waaronder kennisinstellingen, zorgverzekeraars en overheden. Ook het WZA en Interzorg Noord-Nederland ondertekenden de Green Deal Zorg 2.0. Andere aandachtspunten van de Green Deal zijn 49% CO2 reductie in 2030, circulaire bedrijfsvoering en een gezondere leefomgeving en milieu.